Ευαγγέλια

Το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα, αύριο και κάθε μέρα. Ευαγγελικά αναγνώσματα 2021 και με μετάφραση - απόδοση στα νέα ελληνικά.

Το Ιερό Ευαγγέλιο σήμερα, αύριο και κάθε μέρα. Ευαγγελικά αναγνώσματα 2021 με μετάφραση – απόδοση στα νέα ελληνικά.