Ορθοδοξία

Ορθοδοξία

Ορθοδοξία

Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος | Η συνομιλία με Άγγελο Κυρίου για τους έσχατους καιρούς

Ενώ πορευόταν κάποτε στην έρημο ο Αββάς Μακάριος, τον ακολουθούσε Άγγελος Κυρίου και του λέγει: «Ευλόγησον πάτερ άγιε». Ο δε Γέροντας σκεφτόμενος ότι είναι...

Διαβάστε περισσότερα