ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ο Μητροπολίτης Σερρών για την πανδημία του Covid-19 και την Εκκλησία

Τό θέμα τῆς πανδημίας, τῆς ἀντιμετωπίσεώς της καί τοῦ ἐμβολιασμοῦ εἰδικότερον εἶναι καθαρῶς ἰατρικό καί ἐπιστημονικό καί βεβαίως οὐδόλως θρησκευτικό ἤ ἐκκλησιαστικό...

Διαβάστε περισσότερα

Καιρός