ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ NEWS Ορθοδοξία

Οι εχθροί της πίστεως φοβούνται και τρέμουν

Οι εχθροί της πίστεως φοβούνται και τρέμουν
Αν η νίκη της Ορθοδόξου Εκκλησίας αδελφοί μου, μέσα στους 20 αιώνες που πέρασαν, θεωρείται δόξα και τιμή, τότε και ο Σταυρός είναι η δόξα της Εκκλησίας.

Αν η νίκη της Ορθοδόξου Εκκλησίας αδελφοί μου, μέσα στους 20 αιώνες που πέρασαν, θεωρείται δόξα και τιμή, τότε και ο Σταυρός είναι η δόξα της Εκκλησίας.

Οι εχθροί της πίστεώς μας, οι αιρετικοί και οι άθεοι, οι πολέμιοι και οι θεομάχοι, δεν φοβούνται την Εκκλησία πάνω σε θρόνο δοξασμένη.

Την φοβούνται και την τρέμουν όταν την βλέπουν Σταυρωμένη.

Τότε είναι δυνατή.

Τότε είναι παντοδύναμη.

Σταυρός, το του Πατρός θείον θέλημα.

Το του Υιού Δόξα, το του Αγίου Πνεύματος αγαλλίαμα.

π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος