Ορθοδοξία Ορθοδοξία Blog

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός και καιροφυλακτεί να μας παγιδεύση

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός και καιροφυλακτεί να μας παγιδεύση

Εγγραφή στην orthodoxia.online μέσω Email

Εισάγετε το email σας για εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής ειδοποιήσεων μέσω email για νέες δημοσιεύσεις.

Μοιραστείτε το άρθρο

Με πολλήν προσοχήν πρέπει να περνούμεν τας ημέρας μας.

Ο διάβολος είναι πολύ πονηρός και καιροφυλακτεί να μας παγιδεύση εν καιρώ πνευματικού νυσταγμού και να μας κάμνη υπευθύνους ενώπιον του Θεού και της συνειδήσεως.

Είθε ο Θεός να τον καταργήση, ώστε να μην ημπορή να μας κάμνη κακόν, αλλά ως δίκαιος, δεν δύναται να σηκώση το αυτεξούσιον του ανθρώπου, και ούτω προαιρετικώς υπακούομεν, εγώ πρώτος, εις τας πονηράς υποβολάς του διαβόλου και αμαρτάνομεν.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας