Ορθοδοξία Blog

Γερόντισσα Σωφρονία: Δεν υπάρχει πίστη χωρίς ελπίδα

Γερόντισσα Σωφρονία: Δεν υπάρχει πίστη χωρίς ελπίδα
Πίστη στό Θεό χωρίς ἐλπίδα δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει.

Πίστη στό Θεό χωρίς ἐλπίδα δέν εἶναι δυνατόν νά ὑπάρξει.
Χριστιανός μέ μιζέρια, μέ ἀπογοήτευση, μέ ἀπαισιοδοξία, μέ ἀμφιβολία σημαίνει ὅτι ἡ “ποσότητα Χριστοῦ” μέσα του εἶναι πολύ λίγη.
Δέν περιμένουμε τό θαῦμα γιά νά πιστέψουμε.

Μπορεῖ ποτέ νά μήν γίνουμε καλά ἀπό μιά ἀρρώστια πού ἔχουμε.
Ἄς θυμηθοῦμε τούς ΑΓΙΟΥΣ μας πού παρακαλοῦσαν νά ἔχουν μιά ἀρρώστια.
Μεγάλα μέτρα θά μοῦ πεῖτε.

Ναί.
Ἐμεῖς τουλάχιστον ἄς κάνουμε ὑπομονή στίς δοκιμασίες, στίς ἀσθένειες.
Τό θαῦμα στή ζωή μας πρῶτα πρῶτα εἶναι ἡ γνωριμία μας μέ τόν ΧΡΙΣΤΟ.
Πού μᾶς διάλεξε.

Πού ζοῦμε αὐτή τήν εὐλογημένη ζωή καί ἀπολαμβάνουμε τά κύμματα τῆς χάριτός Του.
Πῶς ἔρχεται ἡ ἐλπίδα;
Πῶς ἔρχεται ἡ Θεία Χάρις;
Μέ τήν προσευχή.

Μέ τήν καθημερινή προσευχή καί ὄχι μόνο ὅταν φοβόμαστε ἤ ἔχουμε ἀνάγκη.
Νά γίνει ἡ ψυχή μας μαλακιά καί ὄχι σάν ἀγκάθι νά πληγώνει ἐμᾶς καί τούς ἄλλους γύρω μας.
Ζοῦμε σέ παράξενες ἐποχές.

Πού τό μίσος καλλιεργεῖται μέ πολλούς τρόπους.
Πού οἱ ἐχθροί γεννιοῦνται στό λεπτό ἀκόμα καί χωρίς νά τούς ξέρεις ἤ νά τούς ἔχεις δεῖ.
Ζοῦμε σέ ἐποχές πού καί ὁ φόνος ἀκούγεται πιά καθημερινή τετριμμένη εἴδηση.

Ποῦ εἶναι τό φῶς;
Ποῦ ἡ χαρά;
Ποῦ ἡ ζωή;

Κοντά στήν ΑΛΗΘΕΙΑ, κοντά στό ΦΩΣ!
Ἐγώ εἰμί τό φῶς, ἐγώ εἰμί ἡ Ἀλήθεια!
Μήν ψάχνουμε σέ ἄλλους δρόμους τή χαρά, τήν ἐλπίδα.
Μήν ἀποροῦμε ἄν “εἴμαστε χάλια”. Ἄν ὅλα πᾶνε “στραβά”.

Κάτι κρύβεται πίσω ἀπό μιά ζωή “μαύρη”.

Μήπως πήραμε τή ζωή μας λάθος;
Μήπως ὑποταχθήκαμε στή φθορά;
Μήπως συνεζεύχθημεν μέ τά πάθη;

Ἔτι καί ἔτι κλίναντες τά γόνατα στήν προσευχή καί τά πάντα θά ἀλλάξουν καί μέσα στήν καρδιά μας καί γύρω μας!

Γερόντισσα Σωφρονία

Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος Ἀκράτας

You cannot copy content of this page