ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι ποθούσε περισσότερο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Τι ποθούσε περισσότερο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
Τι ποθούσε περισσότερο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που γιορτάζει σήμερα 25 Ιανουαρίου.

Τι ποθούσε περισσότερο ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που γιορτάζει σήμερα 25 Ιανουαρίου.

Τίποτα δεν ποθούσα περισσότερο από το να κλείσω τη θύρα των αισθήσεων, να εξέλθω της σαρκός και του κόσμου, να συγκεντρωθώ εις εαυτόν, διακόπτοντας κάθε δεσμό με τα ανθρώπινα, πέρα από τα απολύτως αναγκαία, να συνδιαλεχθώ με τον εαυτό μου και μετά του Θεού, ώστε να ζήσω υπεράνω των ορατών, με τρόπο ώστε να φέρω επάνω μου τις θεϊκές εμφάσεις, χωρίς αλλοίωση ή ανάμειξη με τις παγιωμένες μορφές του ενθάδε.

Να καταστώ αληθινά και συνεχώς να καθίσταμαι αληθής ακηλίδωτος καθρέπτης του Θεού και των ουρανίων, προσθέτοντας φως στο φως, υποκαθιστώντας την ασάφεια με την ευκρίνεια, απολαμβάνοντας ήδη από τον παρόντα βίο την ελπίδα των αγαθών της μέλλουσας ζωής, ώστε να συνοδοιπορήσω μετά των Αγγέλων, παραμένοντας στη γη, την οποία προηγουμένως άφησα και ανήλθα εις τα άνω διά του Αγίου Πνεύματος.

Αν κάποιος από εσάς κατέχεται από αυτόν τον πόθο, γνωρίζει τι θέλω να πω και θα μου συγχωρήσει αυτό που ένιωσα τότε…»

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
(«Λόγοι» 2, 7· PG 35, 413C-416A· ΕΠΕ 1, 83).

You cannot copy content of this page