ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τι είναι αμαρτία;

Τι είναι αμαρτία;

Γέροντας Κλεόπας Ηλίε: Τι είναι αμαρτία κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής;

Κατά την διδασκαλία της Αγίας Γραφής, η αμαρτία είναι η εκούσια και με επίγνωση καταπάτηση του θελήματος του Θεού.

Ονομάζεται ακόμη και ανομία (Ρωμ. 5,13 Ίακώβ.11,9).

Η ρίζα της αμαρτίας είναι η επιθυμία, η οποία δελεάζει τον άνθρωπο.

«Έκαστος δε πειράζεται υπό της ιδίας επιθυμίας εξελκόμενος και δελεαζόμενος» (Ιακώβ 1,14).

Η αμαρτία επιφέρει την οργή του Θεού κατά του αμαρτάνοντας ανθρώπου, επειδή η αμαρτία είναι μισητή ενώπιον του Θεού:

« Ότι ουχί Θεός θέλων ανομία συ ει ου παροικήσει σοι πονηρευόμένος» (Ψαλμ. 5,5).

Επίσης επιφέρει την οργή του Θεού, επειδή οι αμαρτωλοί είναι εχθροί του Θεού:

«Ευρεθείη η χειρ σου πάση τοις εχθροίς σου, η δεξιά σου εύροι πάντας τους μισούντας σε» (Ψαλμ. 20,9).

Γέροντας Κλεόπας Ηλίε