ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | Ας ξεκινήσουμε να λέμε την ευχή για δέκα λεπτά κάθε μέρα

ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ | Ας ξεκινήσουμε να λέμε την ευχή για δέκα λεπτά κάθε μέρα
Όταν είστε θυμωμένοι, πείτε την Προσευχή του Ιησού και προσπαθήστε να μείνετε μακριά από την κατάσταση ή το πρόσωπο που σας θύμωσε.

Όταν είστε θυμωμένοι, πείτε την Προσευχή του Ιησού και προσπαθήστε να μείνετε μακριά από την κατάσταση ή το πρόσωπο που σας θύμωσε.

Προσπαθήστε να κάνετε ένα μικρό περίπατο, και καθώς περπατάτε, πείτε την ευχή “Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με ” από μέσα σας.

Ο θυμός είναι πάθος που πολλές φορές τροφοδοτείτε από φιλικά ή ακόμα και συγγενικά πρόσωπα.

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο θυμός και τα επακόλουθα του, κατατρώνε καθημερινά τις σχέσεις των συζύγων γκρεμίζοντας σιγά αλλά σταθερά τον γάμο, διότι πάνω στο θυμό μας λέμε και κάνουμε πράγματα που αργότερα μετανιώνουμε, ξεχνώντας σχεδόν πάντα όμως τη συγνώμη που οφείλουμε στο άλλο μας μισό.

Ο Απόστολος Παύλος αναφέρει στην Προς Ρωμαίους Επιστολή του:

15 Εἶμαι δὲ σκλάβος τῆς ἁμαρτίας, διότι ἐκεῖνο ποὺ ἐκτελῶ, τὸ ἐκτελῶ τυφλά, μεθυσμένος ἀπὸ τὸ πάθος, χωρὶς νὰ ξεύρω τί πράττω. Διότι δεν πράττω ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον μὲ τὸ βάθος τῆς καρδίας μου θέλω, ἀλλ’ ἐκεῖνο ποὺ μισῶ, ὅταν δὲν εἶμαι σκοτισμένος ἀπὸ τὸ πάθος, αὐτὸ πράττω.
16 Ἐὰν δὲ ἐκεῖνο, ποὺ εἰς τὸ βάθος μου δὲν θέλω, αὐτὸ πράττω, συμφωνῶ καὶ συμμαρτυρῶ μὲ τὸν νόμον, ὅτι εἶναι καλός.
17 Τώρα ὅμως, ποὺ εἶμαι κυριευμένος ἀπὸ τὴν ἁμαρτίαν, δὲν ἐκτελῶ πλέον ἐγὼ τὸ κακόν, ἀλλ’ ἡ ἁμαρτία, ἡ ὁποία σὰν ἄλλος τύραννος κατοικεῖ μέσα μου.
18 Γνωρίζω δηλαδή, ὅτι δὲν κατοικεῖ μέσα μου ἀγαθόν. Καὶ ὅταν λέγω μέσα μου, ἐννοῶ τὸν ἑαυτόν μου, ὅπως γίνεται ἀπὸ τὴν κυριαρχίαν τῆς σαρκός μου, ἡ ὁποία εὔκολα παρασύρεται εἰς τὴν ἁμαρτίαν. Καὶ δὲν εἶναι μέσα μου ἀγαθόν, διότι τὸ νὰ θέλω μὲν τὸ καλὸν καὶ τὴν ἀρετὴν εἶναι κοντά μου καὶ πρόχειρον εἰς ἐμέ· τὸ νὰ ἐκτελῶ ὅμως τὸ καλὸν εἶναι μακρὰν καὶ δὲν τὸ κατορθώνω.
19 Δὲν πράττω δηλαδὴ τὸ ἀγαθόν, ποὺ ἡ θέλησίς μου ἀσπάζεται, ἀλλὰ τὸ κακὸν ποὺ δὲν θέλω, αὐτὸ πράττω.

Αν θέλουμε να λεγόμαστε Ορθόδοξοι Χριστιανοί, θα πρέπει να βάλουμε ως πυξίδα στις σχέσεις με τους συνανθρώπους μας την αγάπη.

Η αγάπη δε φαίνεται στα εύκολα αλλά στα δύσκολα και είναι μια αρετή που δίδεται ως χάρισμα από το Θεό.

Τα χαρίσματα όμως Του Αγίου Πνεύματος, δεν τα παίρνουν οι χλιαροί αλλά οι φλογεροί στην Πίστη και εδώ είναι που η διαρκής ικεσία στο Θεό με την προσευχή του Ιησού, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», βοηθάει πολύ.

Ας ξεκινήσουμε να λέμε την ευχή για δέκα λεπτά κάθε μέρα και σίγουρα ο Θεός θα μας μεταμορφώσει με τη Χάρη του.

Σύνταξη orthodoxia.online

You cannot copy content of this page