ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΘΕΜΑΤΑ

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας: Αυτήν την αρετή να αποκτήσετε, παιδιά μου

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας: Αυτήν την αρετή να αποκτήσετε, παιδιά μου
Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας: Οι άγγελοι εις τον Ουρανόν μέσα εις την δόξαν και τους ύμνους.

Οι άγγελοι εις τον Ουρανόν μέσα εις την δόξαν και τους ύμνους.

Οι άνθρωποι εις τας χαράς των και εις τα παλάτια των.

Ο δε Θεός και δημιουργός μέσα εις εν σπήλαιον και επάνω εις την φάτνην των ζώων, ωσάν τον τελευταίον πτωχόν άνθρωπον!

Τι ταπείνωση του Ιησού μας!

Αυτήν την ταπείνωση να αποκτήσετε, παιδιά μου.

Η ταπείνωση είναι η πιο χαριτωμένη αρετή, χρυσοϋφαντος στολή, μακάριος όποιος την ενδυθή, θα αποκτήση μίαν ανέκφραστον πνευματικήν ομορφιάν.

Αντιθέτως, το πιο βρώμικον πάθος είναι η υπερηφάνεια και ο εγωϊσμός.

Γέροντας Εφραίμ της Αριζόνας: Οι άγγελοι εις τον Ουρανόν μέσα εις την δόξαν και τους ύμνους.

You cannot copy content of this page