Κήρυγμα

Κυριακή των Αγίων Πάντων 2022 – Κήρυγμα από τη “Φωνή Κυρίου”

Κυριακή των Αγίων Πάντων 2022 - Κήρυγμα από τη “Φωνή Κυρίου”
ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Κήρυγμα για την Κυριακή των Αγίων Πάντων – 19 Ιουνίου 2022 – “Φωνή Κυρίου” – Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ευαγγέλιο της Κυριακής – Κυριακή των Αγίων Πάντων – 19 Ιουνίου 2022

ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ ζωογόνος ἥλιος μέσα ἀπό τήν πανσοφία τοῦ Δημιουργοῦ δίνει μέ τίς
εὐεργετικές ἀκτῖνες του σέ ὁλόκληρη τήν πλάση καί τή δημιουργία τή
δυνατότητα νά ζεῖ, νά ἀναγεννιέται καί νά προσφέρει δωρεά ἀνεκτίμητη σέ ὅλο τόν κόσμο. Μέ ἀνάλογο τρόπο ἡ πνοή τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
μέσα στήν Ἐκκλησία, μέσα στόν κόσμο καί τήν ἱστορία, εἶναι ἥλιος
πνευματικός πού θερμαίνει καί φωτίζει τόν ἄνθρωπο. Ὡς φῶς καί ζωή
τόν καθιστᾶ ἱκανό νά ἐργάζεται μέ τέτοιο τρόπο τό «καθ’ ὁμοίωσιν»,
ὥστε νά ἀξιώνεται νά γίνεται ἕνας «κατά χάριν Θεός».
Κυριακή σήμερα τῶν Ἁγίων Πάντων.

Πρώτη Κυριακή μετά ἀπό αὐτή
τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς, καί ἡ Ἐκκλησία μας προβάλλει τά πρόσωπα
ὅλων τῶν ἁγίων, καί εἰδικά τῶν ἁγίων μαρτύρων. Λιτανεύουμε σήμερα
τήν εἰκόνα ἐκείνων πού μέ τή μαρτυρία καί τό μαρτύριό τους εἶναι οἱ
κατεξοχήν διαπρύσιοι κήρυκες καί πανηγυριστές τῆς πνοῆς τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Σέ μιά ἀπό τίς εὐχές τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος, μέσω τοῦ
ὁποίου μεταδίδεται πλούσια ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὁ ἱερέας προσεύχεται νά
διατηρήσει ὁ νεοφώτιστος «ἀλώβητη» τή σφραγίδα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτή τήν εὐχή ἀγωνίστηκαν διά βίου οἱ Ἅγιοι Πάντες νά τήν κάνουν πραγματικότητα μέ τήν πίστη καί τή στήριξη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
στή ζωή καί στίς ἀποφάσεις τους.

Γι’ αὐτό ὁ Χριστός ἔκανε αὐτή τήν
πραγματικότητα νά ξεπεράσει τά ὅρια τοῦ χώρου καί τοῦ χρόνου ἀξιώνοντας τούς ἁγίους νά εἶναι παρακαθήμενοι στόν οὐράνιο θρόνο.
Διαβάζουμε τά συναξάρια καί θαυμάζουμε νέους ἀνθρώπους πού
δέν λυπήθηκαν τά νιάτα τους, πλούσιους πού δέν λογάριασαν τά πλούτη τους, ἀξιωματούχους πού ἀπαξίωσαν τή θέση τους καί τόσους
ἄλλους ἀνθρώπους πού δέν θεώρησαν τίποτε περισσότερο καί ἀξιότερο
στή ζωή τους ἀπό τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Ἄδειασαν τούς ἑαυτούς τους
καί γέμισαν μέ τό Πανάγιο Πνεῦμα· καταστάθηκαν ἔτσι πνευματέμφοροι, δοχεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, μολονότι ἦσαν ἀδύναμοι, πολλές φορές δέ ἀπαξιωμένοι καί περιθωριοποιημένοι, «ἀνεξεταστέοι μονίμως»
στίς ἐξετάσεις αὐτοῦ τοῦ κόσμου.

Μιά σωτήρια ὑπόμνηση

Ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή μας, πού δίνει τήν ἐντύπωση λόγω τῆς ἀποστασίας καί ἀπομάκρυνσης τῶν ἀνθρώπων ἀπό τόν Θεό ὅτι ὁ διάβολος
ἐπιβάλλεται παντοῦ, ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων εἶναι μιά ζωογόνος ὑπόμνηση, ὅτι «ζεῖ Κύριος ὁ Θεός». Σήμερα, πού ὅλοι, καί ὅλα, φαίνεται νά
ἔχουν κάνει τίς «μακράν» τοῦ Θεοῦ ἐπιλογές τους, καί μόνο ἡ ἀναφορά
στούς Ἁγίους Πάντες ἐνεργεῖ τόσο ἀφυπνιστικά, τόσο σωτήρια, τόσο
μεταμορφωτικά στούς «ἔχοντες ὦτα ἀκούειν». Οἱ Ἅγιοι Πάντες σήμερα, οἱ φίλοι καί οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, μᾶς ἁπλώνουν τό χέρι καί μᾶς καλοῦν
νά ζήσουμε, παρά τήν ἁμαρτωλότητά μας, τόν δικό τους πόθο γιά ἁγιότητα.

Ἡ κατά Θεόν ἀγάπη

Ἡ ὁμολογία τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ καθίσταται μέσα ἀπό τή σημερινή, κατάλληλη γιά τήν ἡμέρα εὐαγγελική διήγηση, ἡ κοινή γλώσσα
τῶν Ἁγίων Πάντων. Τό ζητούμενο στήν ἀναζήτηση τῆς ἁγιότητας, ὅπως
ὁ Θεός μέσα ἀπό τήν Ἁγία Γραφή μᾶς παραγγέλλει, εἶναι νά μετατρέπουμε τή φυσική ἀγάπη πρός τόν πατέρα καί τή μητέρα, τούς ἀδελφούς
καί τούς συγγενεῖς, τήν τίμια ἐργασία καί ἀπόκτηση τῶν ὑλικῶν
ἀγαθῶν, σέ ὑπαρξιακή ἀναφορά στό ἅγιο ὄνομά Του. Μᾶς καθιστᾶ σήμερα ὑπεύθυνους νά προσέξουμε μήπως ἡ στρεβλή θεώρηση τῶν ἐπίγειων δεσμῶν μας μᾶς κάνει νά ξεστρατίσουμε ἀπό τήν ὁδό τῆς ἁγιότητας.

Ὅ,τι κάνουμε σέ αὐτόν τόν κόσμο, τό κάνουμε ἐπικαλούμενοι τήν
ἁγιοπνευματική χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τήν εἰκόνα
του μέσα στόν κόσμο, πού εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Οἱ Ἅγιοι Πάντες, ἀδελφοί
μου, μᾶς καλοῦν νά κάνουμε ἀντικείμενο τῆς προσευχῆς μας τή φροντίδα νά μή χάσουμε τόν πόθο τῆς ἁγιότητος ἐπιδιώκοντας νοσηρά τό
χειροκρότημα τῶν ἀνθρώπων. Δέν εἶναι ἡ σημερινή ὑπόσχεση τοῦ Χριστοῦ γιά ὁμολογία μας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί Πατέρα ἀντιμισθία γιά τήν
καλή μας διαγωγή, ἀλλά τό ἅπλωμα τῆς ἀγάπης του ἀπό ἐδῶ καί σήμερα
μέχρι τήν αἰωνιότητα τῆς Βασιλείας του, στήν ὁποία εἴμαστε προσκεκλημένοι ὅλοι.

Ἀρχιμ. Ἄ. Ἀ.

Κυριακή των Αγίων Πάντων 2022 – 19 Ιουνίου 2022 – “Φωνή Κυρίου” της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ακολουθήστε το orthodoxia.online στο Google News

Ροή orthodoxia.online→

Πάτησε εδώ εάν επιθυμείς να βοηθήσεις κάποια Εκκλησία ή Ιερά Μονή→

Βιβλία & Εργόχειρα→

Είδη εκκλησίας→

Ξυλόγλυπτα Εκκλησιαστικά Είδη→

Είδη σπιτιού→

 

You cannot copy content of this page