ΑΠΟΨΕΙΣ

Θεία Λειτουργία στην τηλεόραση

Πολλοί έχουν τη συνήθεια να ακούν τη Θεία Λειτουργία είτε από ραδιόφωνο , είτε από τηλεόραση κάνοντας παράλληλα και τις δουλειές τους, πόσο ωφέλιμο μπορεί να είναι αυτό για εμάς;

Πολλοί έχουν τη συνήθεια να ακούν τη Θεία Λειτουργία είτε από ραδιόφωνο , είτε από τηλεόραση κάνοντας παράλληλα και τις δουλειές τους, πόσο ωφέλιμο μπορεί να είναι αυτό για εμάς;

Ἐρώτηση:

-Γέροντα, ὅταν κάποιος βλέπει τήν Ἀκολουθία στήν τηλεόραση, εἶναι τό ἴδιο πρᾶγμα μέ τό νά εἶναι μέσα στήν Ἐκκλησία;
 Ἀπάντηση:
-Δέν εἶναι τό ἴδιο. Τηλεόραση νά δεῖ π.χ. μία γερόντισσα πού εἶναι στό νοσοκομειο καί παρακολουθεῖ τήν Λειτουργία ἤ νά τήν ἀκούσει ἀπό τό ράδιο. Τέτοια περίπτωση, ναί. Ἤ ὅταν ἡ τηλεόραση κάνει προβολές ἐθνικές, θρησκευτικές, νά τήν παρακολουθοῦμε. Ἀλλά νά παρακολουθεῖς τήν Θεία Λειτουργία ἀντί νά πᾶς στήν Ἐκκλησία, ὄχι!
 Καμμία σύγκριση δέν γίνεται. Ἐκεῖ ζῆς. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι βίωμα, εἶναι ζωή, ἐνῶ ἐδῶ πέρα παρακολουθεῖς, θεατρίζεις. Δέν ἔχει καμία ἀξία. Δέν μποροῦμε νά συγκρίνουμε τό νά εἴμαστε στόν Ναό μέ τό νά παρακολουθοῦμε τήν Θεία Λειτουργία ἀπό τήν τηλεόραση, ἐνῶ μποροῦμε νά πᾶμε. Ἡ τηλεόραση μπορεῖ νά χρησιμοποιηθεῖ σέ περιπτώσεις πού ὑπάρχουν ἀσθενεῖς, ὅταν δείχνει ἱερές Ἀκολουθίες.
ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΣ 
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 
ΜΕ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

 Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»   

You cannot copy content of this page