ΕΡΕΥΝΑ

«Μια σειρά θαυμάτων»: Νεοεποχίτικος Αποκρυφισμός με χριστιανικόν προσωπείον

Ο Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος αναλύει το ψεύδος του γνωστού βιβλίου «Μία σειρά Θαυμάτων», που κυκλοφορεί ανάμεσα μας…

Ο  Πρωτ. Βασίλειος Α. Γεωργόπουλος αναλύει το ψεύδος του γνωστού βιβλίου  «Μία σειρά Θαυμάτων», που κυκλοφορεί ανάμεσα μας…

1. Βασικά χαρακτηριστικά του έργου

Το «Μία σειρά Θαυμάτων» ή Σπουδή Θαυμάτων (A Course in Miracles), σύμφωνα με μία άλλη εκδοχή, αποτελεί μία από τις πλέον αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις του Νεοεποχίτικου αποκρυφισμού, που με χριστιανικό προσωπείο κατάφερε να παραπλανήσει στις Η.Π.Α. και στην Ευρώπη ακόμη και μέλη διαφόρων προτεσταντικών κοινοτήτων.[1]

Πρόκειται για ένα τρίτομο έργο, με περισσότερες από χίλιες σελίδες, που ποικίλοι Νεοεποχίτικοι χώροι το προβάλλουν και το διαφημίζουν ως σειρά μαθημάτων άνευ διδασκάλου, για την πνευματική ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου.[2]

Βασικό υπόβαθρό του είναι ο Εσωτερισμός και ο θρησκευτικός συγκρητισμός με παράλληλη χρήση όχι μόνο χριστιανικής ορολογίας όπως, Πατήρ, Υιός, Άγιο Πνεύμα, χάρη, αλήθεια, κ.ά.[3] , αλλά και ενός εξαιρετικού ελκυστικού λεξιλογίου. Λέξεις όπως, αγάπη, μεταμόρφωση, ειρήνη, ενότητα, επίγνωση, αλληλοεκτίμηση, συγχώρηση, αμνησικακία κ.ά. εναλλάσσονται σε μία ποικιλία θεματικών ενοτήτων και υπό το πρίσμα ενός μεγάλου αριθμού θρησκευτικών παραδόσεων.

Το τρίτομο έργο «Μία Σειρά Θαυμάτων» (A Course in Miracles) εμφανίζεται ως ένα μονοπάτι προς το φωτισμό και το θαύμα. Το θαύμα, εν προκειμένω, περιγράφεται ως μία μορφή απελευθέρωσης από δυσκολίες που είναι εγγενείς στην ανθρώπινη προσωπικότητα, στην υπέρβασής τους μέσω της συνειδητοποίησής τους με τελικό αποτέλεσμα τη βιωματική επίγνωση της αγάπης και της συμπόνοιας προς τον εαυτό μας και τους άλλους.

Η καθηγήτρια της Κλινικής ψυχολογίας M. T. Singer στο Πανεπιστήμιο του Berkeley, στην κλασική εργασία της για τις Σέκτες, αναφέρει ότι το εν λόγω έργο της Helen Schucman ανήκει στις περιπτώσεις εκείνες, που συνδυάζουν δυτικά και ανατολικά θρησκευτικά στοιχεία με μία ισχυρή δόση στοιχείων υπερπροσωπικής ψυχολογίας και μυστικισμού.[4]

2. Η προέλευση του έργου

Πρόκειται για διδασκαλίες, που υπαγορεύτηκαν από μία εσωτερική φωνή, που μιλούσε μέσα στην ψυχολόγο Helen Schucman (1909-1981), η οποία εργαζόταν ως επίκουρος καθηγήτρια στο τμήμα της ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Columbia των Η.Π.Α. σε δεύτερο στάδιο, αφού στο αρχικό στάδιο έβλεπε οράματα για πολλά χρόνια.

Τα οράματα τα διαδέχθηκε μία εσωτερική φωνή εντός της, που την προέτρεψε να καταγράψει αυτά, που θα της υπαγορεύει, γεγονός που έγινε πραγματικότητα. Η καταγραφή αυτή των διδασκαλιών ξεκίνησε το 1965 και ολοκληρώθηκε σταδιακά το 1972. Η όλη διάρθρωση και διαίρεση σε ενότητες του έργου έγινε με τη βοήθεια του συναδέλφου της W> Therford.

Η Helen Schucman θεώρησε ότι αυτή η εσωτερική φωνή, που της υπαγόρευε τις διδασκαλίες, ήταν η φωνή του Χριστού και ότι από αυτόν λάμβανε τα μηνύματα[5]. Η εσωτερική αυτή φωνή συνέχισε να της ομιλεί και μετά την ολοκλήρωση του έργου. Ο καθηγητής I. Hexham χαρακτηρίζει την Helen Schucman ως αποκρυφίστρια και ως medium[6], ενώ οι E. Bauer και W. Hanegraaff την εντάσσουν σαφώς στο χώρο του Channeling, που αποτελεί την σύγχρονη εκδοχή και μετεξέλιξη του αρχικού Πνευματισμού.[7]

3. Η διάδοση του έργου

Η  Helen Schucman παρέδωσε το έργο της στην Judith Skutch, μία γυναίκα, που ήταν υπεύθυνη ενός Ιδρύματος Παραισθητήριας Έρευνας. Το 1975 η Judith Skutch και ο σύζυγός της, αφού μετενόμασαν το ίδρυμα σε «Ίδρυμα για την Εσωτερική Ειρήνη» (Foundation for Inner Peace)[8], αφιερώθηκαν αποκλειστικά στη διάδοση του έργου «Μία σειρά Θαυμάτων» (A Course in Miracles) τόσο στις Η.Π.Α. όσο και εκτός αυτής.
Ήταν τέτοια η διάδοσή του, που το 1983 δημιουργήθηκε θυγατρικό ειδικό ίδρυμα για την όλη διαχείρηση της υποθέσεως και την περαιτέρω προώθηση και εκπαίδευση σχετικά με το περιεχόμενο των βιβλίων με την ονομασία Foundation for A Course in Miracles (FACIM)[9] .
Το έργο υιοθετήθηκε από ανεξάρτητες Νεοεποχίτικες ομάδες και διαδίδεται μέσω της δημιουργίας ομάδων μελέτης και σπουδής του. Το εν λόγω έργο, όπως έχει επισημανθεί, έχει τροφοδοτήσει μέχρι σήμερα διεθνώς, χωρίς να εξαιρείται και η Ελλάδα, ένα ολόκληρο δίκτυο από σεμινάρια και περιοδικά [10]. Μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί διεθνώς περισσότερα από 500.000 βιβλία.

[1] Βλ. D. Kemp, A Course in Miracles, στο ENRM, 2006, σ.2
[2] Βλ. M. York,  Historical Dictionary of New Age Movements, σσ.9-11.
[3] Βλ. D. Kemp, A Course in Miracles,  όπ.π., σ.1
[4] Βλ.  M. T. Singer, Cults In Our Midst, 1995, σ.43
[5] Βλ. K. von Stuckrad, Western Esotericism, 2005, σ. 142
[6] Βλ. I. Hexham, Pocket Dictionary of New Religious Movements, 2002, σ. 98.
[7] Βλ. Ε. Bauer, Spiritismus, στο LSSW, 20017, στ. 1008. W. Hanegraaff, New Age Religion and Western Culture, 1998, σς. 30,38.
[8] Βλ. M. York, Historical Dictionary, όπ. π., σσ. 9-10.
[9] Βλ. D. Kemp, A Course in Miracles,  όπ.π., σ.2
[10] Βλ. K. von Stuckrad, Western Esotericism, όπ.π., σ. 142
« ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΘΑΥΜΑΤΩΝ »
Νεοεποχίτικος Αποκρυφισμός με χριστιανικόν προσωπείον
Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

You cannot copy content of this page