Τι γιορτή είναι σήμερα

Τι γιορτή είναι σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022

Καμπάνα

Εορτολόγιο Νοεμβρίου 2022: Τι γιορτή είναι σήμερα Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και πώς νηστεύουμε

Άγιος Ματθαίος Απόστολος και Ευαγγελιστής

Αγία Ιφιγένεια η Παρθενομάρτυς

Το Ευαγγέλιο της Τετάρτης 16 Νοεμβρίου 2022

Άγιος Φιλούμενος ο Νεοιερομάρτυρας