Τι γιορτή είναι σήμερα

Τι γιορτή είναι σήμερα | Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022 Εορτολόγιο

Τι γιορτή είναι αύριο Τρίτη 16 Αυγούστου 2022

Oρθοδοξία Αύγουστος – Γιορτές Αυγούστου 2022 – Τι γιορτή είναι σήμερα Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

Τετάρτη 10 Αυγούστου γιορτή

Ήρων, Ηρωνία, Ηρώ
Λαυρέντιος, Λαυρέντης, Λαυρεντία, Λώρα, Λωραίνη, Λάουρα, Λαυρεντίνα
Ιππόλυτος, Ιππολύτη, Ιππολύτα

Εκκλησιαστική γιορτή σήμερα Τετάρτη 10 Αυγούστου

Άγιοι Λαυρέντιος αρχιδιάκονος, Ξύστος πάπας Ρώμης και Ιππόλυτος

Άγιος Ήρων ο φιλόσοφος

Άγιοι Έξι Μάρτυρες οι εν Βιζύη

Αγία Αγαθονίκη η Παρθενομάρτυς η εν Καρχηδόνι

Άγιος Λαυρέντιος της Καλούγας

Εορτολόγιο Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022