Τι γιορτή είναι σήμερα

18 Αυγούστου γιορτή σήμερα Όσιοι Βαρνάβας, Σωφρόνιος και Χριστόφορος

18 Αυγούστου | Σήμερα Τρίτη γιορτάζουν οι Όσιοι Βαρνάβας, Σωφρόνιος και Χριστόφορος - Εορτολόγιο
Τι γιορτή είναι σήμερα Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 - Σήμερα γιορτάζουν οι Όσιοι Βαρνάβας, Σωφρόνιος και Χριστόφορος.
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Τι γιορτή είναι σήμερα Πέμπτη 18 Αυγούστου 2022 – Σήμερα γιορτάζουν οι Όσιοι Βαρνάβας, Σωφρόνιος και Χριστόφορος.

Βίος

Όσιοι Βαρνάβας, Σωφρόνιος και Χριστόφορος : Δεν έχουμε σαφή βιογραφικά τους στοιχεία.

Μόνο από το «Νέον Λειμωνάριον» μαθαίνουμε ότι απεβίωσαν ειρηνικά κατά το έτος 412 μ.Χ. 

Εις τον Σωφρόνιον και Βαρνάβαν
Τὴν γῆν λιπόντες, ἐν τάχει πρὸς τὸν Πόλον,
ἔβητε Σωφρόνιε, σύ τε Βαρνάβα.
Βαρνάβας, δεκάτῃ ὀγδόῃ θάνε Σωφρόνιός τε.

Εις τον Χριστόφορον
Χριστοῦ ὁ Μύστης ἐν μοναῖς ἀκηράτοις,
Χαίρων ἀνῆλθε, τῶν πόνων λαβεῖν γέρα.

Απ’ αυτούς ο Βαρνάβας ήταν ιδρυτής της Μονής Σουμελά, ο Σωφρόνιος ήταν ανεψιός του, και οι δύο ήταν στην καταγωγή Αθηναίοι.

Ο δε Χριστόφορος καταγόταν από την Τραπεζούντα και υπήρξε νέος Ιδρυτής της Μονής Σουμελά, μετά την ερήμωση της.

Απολυτίκιο


Ἦχος πλ. δ΄. Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς.
Τῶ τῆς Θεόπαιδος χρησμῷ, τοῖς τοῦ βίου ἀποταξάμενοι, καὶ τοῖς ἑκάστοτε αὐτῆς, φωτοφανίαις ξένω ς μυσταγωγούμενοι, ὡς φοίνιξ ἐν αὐλαῖς ταῖς τοῦ Κυρίου ὄντως ἠνθήσατε, Βαρνάβα, Σωφρόνιε καὶ Χριστοφόρε, πρεσβεύσατε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Πατέρες ἡμῶν τρισόλβιοι, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Χρόνια πολλά

Handmade Bracelet | Caryatid | inspired.jewelry