Ετικέτες - Παναγία

Η Παναγία είναι η μητέρα του Ιησού Χριστού, με βάση την Χριστιανική θρησκεία.