ΕτικέτεςΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Ορθοδοξία ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ-Blog

Η αληθινή συγχώρεση – Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Κυριακή της Τυρινής

Ἄφησε τὰ πράγματα στὸν Θεό. Αὐτὸς θὰ τὰ τακτοποιήσει πολὺ καλύτερα ἀπ᾿ ὅ,τι ἐσὺ θέλεις. Σὲ σένα ἔδωσε μόνο τὴν ἐντολὴ νὰ προσεύχεσαι γιὰ τὸν ἄνθρωπο ποὺ σὲ λύπησε.

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Κυριακή ΣΤ΄Λουκά : Σχετικά με τη θεραπεία των δαιμονιζομένων των Γεργεσηνών – Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος

Όταν λοιπόν τελείωσε το περιστατικό με την κατάπαυση της τρικυμίας, έρχεται άλλο θαύμα φοβερότερο ακόμα. Οι δαιμονισμένοι δηλαδή σαν πονηροί δραπέτες που είδαν τον κύριό...

Διαβάστε περισσότερα
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Ο Θεός δεν νοιάζεται για τον τόπο της προσευχής. Ζητάει μόνο θερμότητα καρδιάς και αγνότητα ψυχής

Πολλοὶ μπαίνουν στὴν ἐκκλησία, λένε διάφορες προσευχὲς καὶ βγαίνουν. Βγαίνουν, χωρὶς νὰ γνωρίζουν τί εἶπαν. Τὰ χείλη τους κινοῦνται, ἀλλὰ τ’ αὐτιά τους δὲν ἀκοῦνε. Ἐσὺ ὁ...

Διαβάστε περισσότερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Κυριακή Β’ Λουκά: Η αγάπη προς τον πλησίον

(Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφ. στ΄, χωρία 31 έως 36) Επιλεγμένα αποσπάσματα από την ομιλία ΙΗ΄ του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου σχετικά με την ευαγγελική περικοπή για την...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Για ποιο λόγο όμως ο Κύριος δεν αρκείται στη νοερή πίστη, αλλά ζητεί και την διά του στόματος ομολογία;

Αφού απάλλαξε τους μαθητές Του από τον φόβο και την αγωνία που συντάρασσαν την ψυχή τους, τους ενθαρρύνει και πάλι με τα ακόλουθα λόγια, εκβάλλοντας τον φόβο με τον...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος : Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού

Απόσπασμα από την ομιλία ΙΖ΄ του αγίου Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, του Χρυσοστόμου, από το Υπόμνημά του στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, σχετικά με τη μαρτυρία...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Η αποτελεσματικότητα της προσευχής μας εξαρτάται από τρεις λόγους

Η προσευχή είναι μεγάλο αγαθό, αν γίνεται και με λογισμό αγαθό· αν ευχαριστούμε το Θεό όχι μόνο όταν μας δίνει, αλλά και όταν δεν μας δίνει ό,τι Του ζητάμε, αφού και τα...

Διαβάστε περισσότερα
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Σχετικά με την παραβολή των βασιλικών γάμων – Κυριακή ΙΑ΄Λουκά

Αντιλήφθηκες τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ της προηγούμενης παραβολής του υιού του κτηματία που θανάτωσαν οι κακοί γεωργοί και αυτής εδώ της παραβολής των δούλων;

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος – Κυριακή ΙΓ’ Λουκά: Σχετικά με τον πλούσιο νεανίσκο που επιθυμούσε να κληρονομήσει την αιώνια ζωή

«Καὶ ἰδοὺ εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ· διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ἀγαθὸν ποιήσω ἵνα ἔχω ζωὴν αἰώνιον;» (Και ιδού Τον πλησίασε κάποιος και Του είπε· διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό να...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Λόγος εις την ανάστασιν της θυγατρός του Ιαείρου και εις την αιμορροούσαν

Το έργον επρόφθασε τους λόγους, και οι Φαρισαίοι απεστομώθησαν ακόμη περισσότερο. Διότι ήταν αρχισυνάγωγος αυτός που ήλθε, και το πένθος βαρύ. Το παιδί μονογενές και στο...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Γιατί ο Χριστός λέει: «Ελάτε σ’ εμένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα, κι εγώ θα σας αναπαύσω»

Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί, που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις, πνευματικά λιμάνια, όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σ’ αυτά καταφεύγουμε...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Έχεις λίγα χρήματα και ζητάς πολλά; Έχεις πολλά και ονειρεύεσαι περισσότερα;

Όσα κι αν έχεις, δεν είσαι ικανοποιημένος; Γιατί άφησες την πλεονεξία να σε αιχμαλωτίσει, άνθρωπέ μου; Δεν ξέρεις ότι σε άλλους θα μείνουν το χρυσάφι και το ασήμι, ενώ...

Διαβάστε περισσότερα
Ορθοδοξία

Όταν η προσπάθεια δεν αρκεί τότε η προσευχή δίνει την λύση

Όπως το να αναπνέεις ποτέ δεν είναι άκαιρο, έτσι ούτε και το να ζητάς, αλλά το να μη ζητάς είναι άκαιρο. Διότι όπως έχουμε ανάγκη από αυτήν, την αναπνοή, έτσι και από τη...

Διαβάστε περισσότερα