ΕτικέτεςΆγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Γιατί ο Άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης ονομάζεται το «πτηνόν του Άθω»!

Μας εδιηγούντο οι Γεροντάδες μας ότι ο άγιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης ησκείτο στη Μεγίστη Λαύρα. Παρακαλούσε συνεχώς την Παναγία να του δώσει την «καρδιακή προσευχή».

Διαβάστε περισσότερα