Συναξαριστής

Συναξαριστής Τρίτη, 23 Απριλίου 2024

Συναξαριστής Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία | Συναξαριστής σήμερα | 23 Απριλίου 2024 | Συναξαριστής | orthodoxia.online | ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - Ορθοδοξία
Ορθόδοξος Συναξαριστής σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Ορθόδοξος Συναξαριστής σήμερα Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Άγιος Γλυκέριος ο γεωργός

Άγιος Γεώργιος ο Κύπριος ο Νεομάρτυρας

Άγιος Ανατόλιος ο στρατηλάτης

Άγιος Πρωτολέων ο στρατηλάτης

Άγιος Αθανάσιος ο από μάγων

Άγιος Ουαλέριος ο Μάρτυρας

Άγιοι Δονάτος και Θερινός οι Μάρτυρες

Άγιος Λάζαρος ο Βοσκός από τη Βουλγαρία

Αγία Πολυχρονία

Όσιος Γεώργιος του Σενκούρσκ