Συναξαριστής

Συναξαριστής Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Εκκλησία προσευχή κεριά
Ορθόδοξος Συναξαριστής σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Ορθόδοξος Συναξαριστής σήμερα Κυριακή 21 Απριλίου 2024

Ε΄ Κυριακή των Νηστειών – Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας

Όσιος Σάββας ο Νέος ο εν Καλύμνω

Άγιος Ιανουάριος ο Επίσκοπος και οι Πρόκουλος, Σώσσος και Φαύστος οι Διάκονοι, Δισιδέριος ο Αναγνώστης, Ακούτιος και Ευτύχιος

Αγία Αλεξάνδρα η βασίλισσα και οι ακόλουθοι της Απολλώς, Ισαάκιος και Κοδράτος

Άγιος Μαξιμιανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης

Όσιος Αναστάσιος ο Σιναΐτης

Όσιος Ιάκωβος

Άγιος Θεόδωρος της Κάμα ο Φιλόσοφος

Σύναξη της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον στο Αμύνταιο