Συναξαριστής

Συναξαριστής Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Άγιοι εικόνες
Ορθόδοξος Συναξαριστής Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Ορθόδοξος Συναξαριστής Σάββατο 16 Μαρτίου 2024

Το Συναξάρι της ημέρας

 

Άγιος Σαβίνος ο Αιγύπτιος

Όσιος Χριστόδουλος ο θαυματουργός, «ὁ ἐν Πάτμῳ»

Όσιος Ιωάννης ο ἐν Ρουφιαναῖς

Άγιος Ρωμανός ο ἐν τῷ Παρίῳ

Άγιος Πάπας

Άγιος Ιουλιανός από την Κιλικία

Άγιοι Δέκα μάρτυρες οι ἐν Φοινίκῃ

Άγιος Αλέξανδρος ο Ιερομάρτυρας πάπας Ρώμης

Όσιος Ανίνας ο Θαυματουργός

Άγιοι Εβέντιος και Θεόδουλος οι Ιερομάρτυρες

Άγιος Αντώνιος εκ Γεωργίας

Όσιος Ποιμήν ο διά Χριστόν Σαλός εκ Γεωργίας