Συναξαριστής

Συναξαριστής 17 Μαρτίου 2024

Συναξαριστής 17 Μαρτίου 2023
Το Συναξάρι της ημέρας, Κυριακή 17 Μαρτίου 2024.

Ορθόδοξος Συναξαριστής Κυριακή 17 Μαρτίου 2024.

Το Συναξάρι της ημέρας

Κυριακή της Τυρινής

Όσιος Αλέξιος ο άνθρωπος του Θεού

Όσιος Θεοστήρικτος ο Ομολογητής

Άγιος Πατρίκιος

Μνήμη της φοβεράς απειλής του σεισμού

Άγιος Παύλος ο Οσιομάρτυρας

Άγιος Μαρίνος

Άγιος και Δίκαιος Λάζαρος ο φίλος του Χριστού

Όσιος Μακάριος ηγούμενος της μονής Κολγιαζίν της Ρωσίας

Άγιος Γαβριήλ ο Μικρός ο Οσιομάρτυρας

Άγιος Θεόδουλος ο Ιερομάρτυρας ο Σιναΐτης

Άγιος Παύλος ο Οσιομάρτυρας ο ἐν Κύπρῳ ἀθλήσας