Συναξαριστής

Όσιος Κάλλιστος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως – Συναξαριστής 22 Νοεμβρίου 2022

Εορτολόγιο 2020 | 22 Νοεμβρίου σήμερα γιορτάζει ο Κάλλιστος Β΄ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ο άγιος Κάλλιστος προερχόταν από τη Μονή των Ξανθοπούλων. Έζησε για ένα διάστημα στην αθωνική Μονή του Παντοκράτορος, την οποία ο άγιος ονομάζει δική του.

Εδώ ησύχαζε επί πολύ, στο Κελλί του οσίου Ονουφρίου, έξω της Μονής, καθώς αναφέρει και σε επιστολή του.

Ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο το έτος 1397 μ.Χ. για μικρό χρονικό διάστημα, για ένα τρίμηνο.
Διακρίθηκε για τη ζωντανή ευσέβεια και φιλανθρωπία του.  Άφησε όμως την πατριαρχεία, επειδή τα χρόνια εκείνα ήταν πολύ ταραγμένα και αποσύρθηκε σε Μονή, όπου και ασκητεύοντας απεβίωσε.

Συνδέθηκε με τον ομόφρονό του όσιο Ιγνάτιο τον Ξανθόπουλο «ως μία ψυχή εν δυσί σώμασι».

Έγραψαν περίφημα κεφάλαια περί προσευχής και μοναχικού βίου. Ο άγιος Συμεών ο Θεσσαλονίκης γράφει γι αυτή τη θαυμαστή δυάδα ότι «της θείας ελλάμψεως της εν τω όρει, ως και οι Απόστολοι τετυχήκασι και δέδεικται τούτο πολλοίς εναργώς εις μαρτύριον, την όψιν αστράπτοντες, κατά τον Στέφανον, οραθέντες, ως ου τη καρδία μόνον, αλλά και τη όψει τούτων εγχυθείσης της Χάριτος, διό και κατά τον μέγαν εκείνον Μωϋσήν ώφθησαν (ως μεμαρτυρήκασιν οι ιδόντες) αστράψαντες ηλιοειδώς τη μορφή».

Στη Φιλοκαλία υπάρχει θαυμάσιο έργο τους περί των αρχών και των μεθόδων της ησυχαστικής ζωής και της συνεχούς επικλήσεως του ονόματος του Κυρίου.

Χρόνια Πολλά & Καλό Στάδιο
orthodoxia.online