Συναξαριστής

Ο Συναξαριστής σήμερα Δευτέρα, 20 Μαΐου 2024

Εκκλησιαστική γιορτή αύριο Σάββατο, 1 Ιουνίου 2024
Ορθόδοξος Συναξαριστής για σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Ορθόδοξος Συναξαριστής για σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2024

Άγιος Ελλάδιος

Άγιος Θεράπων

Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος

Άγιος Ευσεβιώτης

Άγιος Αλύπιος

Όσιος Βεδέας ο Ομολογητής

Όσιος Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Ιωνά Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Φωτίου Μητροπολίτη Μόσχας

Ανακομιδή ιερών λειψάνων του Αγίου Κυπριανού Μητροπολίτη Μόσχας

Άγιος Ιούλιος ο Στρατηλάτης ο Μάρτυρας

Όσιος Βασίλειος ο εκ Γεωργίας

Όσιος Μιχαήλ εκ Γεωργίας

Άγιος Φίλιππος Α’ Μητροπολίτης Μόσχας

Όσιος Λάζαρος του Πσκώφ

Όσιος Ματθαίος ο εκ Ρωσίας

Όσιος Θεράπων του Μονζέσκιϋ

Χριστός Ανέστη