Συναξαριστής

Ο Άγιος Χρύσανθος ο Ξενοφωντινός ο Νεομάρτυρας μαρτύρησε κατά την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου

O Αγιορείτης Άγιος που εορτάζει σήμερα, Άγιος Χρύσανθος ο Ξενοφωντινός ο Νεομάρτυρας
Ο Άγιος Νεομάρτυρας Χρύσανθος, μαρτύρησε για την πίστη του στις 10 Απριλίου 1821 μ.Χ.

Ο Άγιος Νεομάρτυρας Χρύσανθος, μαρτύρησε για την πίστη του στις 10 Απριλίου 1821 μ.Χ., κατά την ημέρα της Ανάστασης του Κυρίου, δια ξίφους.

Ήταν γέρων στην ηλικία, και ο τόπος του μαρτυρίου του ήταν η Κωνσταντινούπολη.

Η μνήμη του άγνωστη στους συναξαριστές και λείπουν στοιχεία του βίου του.

Περί της μαρτυρικής του τελειώσεως αναφέρει χειρόγραφο της Μονής Ξενοφώντος: «10 Απριλίου ημέρα της Λαμπροφόρου Αναστάσεως του Κυρίου ξίφει ετελειώθη εν τη βασιλευούση ο ημέτερος γερο-Χρύσανθος παρά τινος αγαρηνού, υπέρ της ευσεβείας».

Εορτάζει στις 10 Απριλίου