Συναξαριστής

Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας – Συναξαριστής, Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024

Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας - Συναξαριστής, Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2024
Ορθόδοξος συναξαριστής Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024, σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Χαράλαμπος ο Ιερομάρτυρας

Κατηξιώθης, Χαράλαμπες, εκ ξίφους,
Και λαμπρότητος και χαράς των Μαρτύρων.
Τη δεκάτη Χαράλαμπες, εόν ετμήθης από λαιμόν.

Ο Άγιος Χαράλαμπος ήταν ιερεύς στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτιμίου Σεβήρου (193 – 211 μ.Χ.). Όταν το έτος 198 μ.Χ. ο Σέβηρος εξαπέλυσε απηνή διωγμό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος της Μαγνησίας Λουκιανός, συνέλαβε τον Άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του. Όμως ο Άγιος όχι μόνο δεν το έκανε αυτό, αλλά αντίθετα ομολόγησε στον έπαρχο την προσήλωσή του στον Χριστό και δήλωσε με παρρησία ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται να αρνηθεί την πίστη της Εκκλησίας.

Τότε η σκοτισμένη και σαρκική ψυχή του Λουκιανού επέτεινε την οργή της και διέταξε να αρχίσουν τα φρικώδη βασανιστήρια στο γέροντα ιερέα. Πρώτα τον γύμνωσαν και ο ίδιος ο Λουκιανός, παίρνοντας το ξίφος του προσπάθησε να πληγώσει το σώμα του Αγίου. Όμως αποκόπηκαν τα χέρια του και έμειναν κρεμασμένα στο σώμα του Ιερομάρτυρα και μόνο ύστερα από προσευχή του Αγίου συγκολλήθηκαν αυτά πάλι στο σώμα και ο ηγεμόνας κατέστη υγιής. Βλέποντας αυτό το θαύμα του Αγίου πολλοί από τους δημίους πίστεψαν στον αληθινό Θεό.

Με το ζόφο στο νου και με τη θηριωδία στην καρδιά, ο έπαρχος έδωσε εντολή να διαπομπεύσουν τον Άγιο και να τον σύρουν διά μέσου της πόλεως με χαλινάρι. Τέλος, διέταξε τον αποκεφαλισμό του Αγίου, ο οποίος με το μαρτύριό του έλαβε το αμαράντινο στέφανο της δόξας σε ηλικία 113 ετών.

Περί των Λειψάνων του Αγίου Χαραλάμπους δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μαρτυρίες. Η μοναχή Θεοτέκνη Αγιοστεφανίτισσα στο Συναξάρι του Αγίου Χαραλάμπους (1995 μ.Χ.), καταχωρεί πληροφορίες σχετικά με την τιμία Κάρα του Αγίου, η οποία φυλάσσεται στη Μονή Αγίου Στεφάνου Μετεώρων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές, η Κάρα του Αγίου δωρήθηκε στη Μονή από τον Ηγεμόνα της Βλαχίας Βλαδισλάβο, το 1412 – 1413 μ.Χ., μαζί με δύο κτήματα στο Μετόχι Μπουτόϊ. Για την εποχή και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε το πολύτιμο αυτό κειμήλιο στη Βλαχία, δεν σώθηκαν πληροφορίες.

Επίσης, τμήματα της τιμίας κάρας του Αγίου Χαραλάμπους φυλάσσονται και στον ομώνυμο προσκυνηματικό ναό της κωμοπόλεως Θεσπιών της Βοιωτίας.

 

Απολυτίκιον
Ήχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ως στύλος ακλόνητος, της Εκκλησίας Χριστού, και λύχνος αείφωτος της οικουμένης σοφέ, εδείχθης Χαράλαμπες· έλαμψας εν τω κόσμω, διά του μαρτυρίου, έλυσας των ειδώλων, την σκοτόμαιναν μάκαρ, διό εν παρρησία Χριστώ, πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Κοντάκιον
Ήχος δ’ . Επεφάνης σήμερον.
Ως φωστήρ ανέτειλας εκ της εώας, και πιστούς εφώτισας, ταίς των θαυμάτων σου βολαίς, Ιερομάρτυς Χαράλαμπες· όθεν τιμώμεν την θείαν σου άθλησιν.

Έτερον Κοντάκιον
Ήχος δ’ . Επεφάνης σήμερον.
Θησαυρόν πολύτιμον η Εκκλησία, την σην κάραν κέκτηται, Ιερομάρτυς Αθλητά, τροπαιοφόρε Χαράλαμπε, διό και χαίρει τον Κτίστην δοξάζουσα.

Κάθισμα
Ήχος γ’. Θείας πίστεως.
Στύλος άσειστος της Εκκλησίας, λύχνος άσβεστος της οικουμένης, Αθλοφόρε ανεδείχθης Χαράλαμπες, και αναλάμψας ηλίου φαιδρότερον, την των ειδώλων ελαύνεις σκοτόμαιναν, Μάρτυς ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος.

Ο Οίκος
Τον στερρόν οπλίτην, και Χριστού στρατιώτην και μέγαν εν Μάρτυσι, Χαραλάμπη τον πανένδοξον, συνελθόντες ευφημήσωμεν· υπέρ Χριστού γαρ και της αληθείας λαμπρώς ηγωνίσατο, και την ορθόδοξον πίστιν τρανώς ανεκήρυξε, την πλάνην των ειδώλων κατήργησε, βασιλέα παρανομώτατον ήλεγξε, και την κάραν ετμήθη, χαίρων και αγαλλόμενος· διό και τον στέφανον είληφε παρά της δεξιάς του Υψίστου, και συμπολίτης Αγγέλων εγένετο. Όθεν η Εκκλησία των Ορθοδόξων, τούτου την πάντιμον κάραν κατασπαζομένη, και ευφημίαις καταστέφουσα, και πολλών δεινών και νόσων απαλλαττομένη, χαίρει τον Κτίστην δοξάζουσα.

Μεγαλυνάριον
Τον εν Αθλοφόροις ιερουργόν, και εν ιερεύσιν, ιερώτατον Αθλητήν, των θαυμάτων ρείθρα, πηγάζοντα τω κόσμω, τον μέγαν Χαραλάμπην, ύμνοις τιμήσωμεν.