Προσευχές

Προσευχή για τη νέα σχολική χρονιά

Ποια προσευχή λέμε πριν φύγουμε από το σπίτι

Προσευχή είναι η ενεργή προσπάθεια του ανθρώπου να επικοινωνήσει με τον Θεό.

Στην ορθόδοξη εκκλησία υπάρχουν πολλές προσευχές που βοηθούν τους πιστούς δίνοντάς τους δύναμη σε διάφορες περιστάσεις.

Η κύρια προσευχή ώστε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει κάποιον πιστό και στη συγκεκριμένη περίπτωση τα παιδιά μας για τη νέα σχολική χρονιά είναι η παρακάτω.

Προσευχή για τους μαθητές

Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας,

ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ,

ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ,

ελθέ και σκήνωσον εν ημίν,

και καθάρισον ημάς από πάσης κηλίδος,

και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν .

Καλή σχολική χρονιά