Προσευχές

Γερόντισσα Σωφρονία: Τι είναι το ΑΜΗΝ πού λέγεται συνεχώς μέσα στις ακολουθίες

Γερόντισσα Σωφρονία: Αγρυπνείτε, γρηγορείτε, προσεύχεσθε!

Ἀνοίγοντας τό ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ διαβάζουμε μέ μικρά γραμματάκια ἕνα σχόλιο πρίν ἀκόμα ξεκινήσουν οἱ προσευχές τοῦ Μεσονυκτικοῦ:

«Ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐξεγερθεὶς καὶ ἐξαναστὰς τῆς κλίνης, στῆθι μετ’ εὐλαβείας καὶ φόβου Θεοῦ καὶ εἰπέ».
Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἀμήν.

Ὅλες αὐτές οἱ προσευχές πού θά ἀκολουθήσουν ἀναφέρονται καί προσφέρονται στήν ἁγία Τριάδα ναί σίγουρα!

Τό Ἀμήν εἶναι μιά καθοριστική εὐλογημένη λέξη πού λέγεται συνεχῶς μέσα στίς ἀκολουθίες καί μᾶς παραπέμπει σέ αὐτό τό «ναί» πού πρέπει νά ποῦμε στό κάλεσμα τοῦ Κυρίου, σέ αὐτό τό «ναί» τῆς ἀπόκρισης στίς ἐντολές σέ αὐτό τό «ναί» τῆς ὑπακοῆς.

Νά εἴμαστε οἱ θετικοί ἄνθρωποι, οἱ εὔπλαστοι, οἱ εὔκολοι.

Ὄχι οἱ δύσκολοι, οἱ ἀντιρρησίες οἱ ἄνθρωποι πού θέλουν μέ τό κοφτερό τους μυαλό νά κρίνουν τούς πάντες καί τά πάντα καί
στό τέλος θά φτάσουν νά κρίνουν καί τόν Ἴδιο τόν Θεό!

Απόσπασμα από το βιβλίο: Στῶμεν καλῶς…Ἡ ψυχική θεραπεία μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα(αποκτήστε το βιβλίο)
Γερόντισσα Σωφρονία
Ηγουμένη Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Ακράτας