Προσευχές

Γερόντισσα Σωφρονία : Η Κυριακή προσευχή ως πνευματικό φάρμακο

Προσευχή για μεγάλη συκοφαντία

Ἡ πολύ γνωστή σέ ὅλους μας Κυριακή προσευχή, δηλ. τό «πάτερ ἡμῶν» ἀποτελεῖ τό κυριώτερο καί ἀποτελεσματικότερο φάρμακο γιά ὅλες τίς ἀσθένειες τοῦ σύγχρονου καί ταλαιπωρημένου ἀπό τό ἄγχος ἀνθρώπου.

Εἶναι ἡ βασική προσευχή ποὺ ἐπαναλαμβάνεται ἀρκετές φορές κατά τή διάρκεια τῶν καθημερινῶν ἀκολουθιῶν σάν τονωτική βιταμίνη καί ὡς ἐνίσχυση τῆς ἀπιστίας μας.

Ἄν νιώθαμε τόν Θεό πατέρα, δημιουργό μας, προστάτη καί προνοητή τῆς ζωῆς μας, δέν θά ὑπῆρχε περίπτωση νά ἀγχωθοῦμε γιά κάτι, νά πανικοβληθοῦμε, νά φοβηθοῦμε, νά
ἀπελπιστοῦμε. Συναισθήματα καί ψυχικές καταστάσεις πού ταλαιπωροῦν ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Συχνά μοῦ ἔρχεται στό νοῦ ἡ εἰκόνα τοῦ πατέρα πού πετάει στόν ἀέρα τό παιδάκι του καί ἐκεῖνο γελάει φωναχτά καί ἔντονα καί ἀπό αὐτή τήν φαινομενικά «ἐπικίνδυνη» εἰκόνα ἐκπέμπεται ἡ μεγαλύτερη ἀγάπη καί στοργή.

Ἄν τό παιδάκι τήν ὥρα πού θά βρισκόταν στόν ἀέρα γέμιζε λογισμούς ὅτι ὁ πατέρας θά τό πετάξει στό ἔδαφος, θά φοβόταν, θά φώναζε θά προσπαθοῦσε μόνο του νά βρεῖ τρόπο νά σωθεῖ καί νά μήν πέσει στό ἔδαφος καί σκοτωθεῖ ἤ χτυπήσει.

Ἀξίζει νά σκεφθεῖ κανείς αὐτή τήν ἁπλή οἰκογενειακή εἰκόνα καί νά τήν μεταφέρει στή σχέση του μέ τόν Θεό.
Ἄν ἕνας πατέρας ἕνας ἁπλός θνητός προστατεύει τό παιδί του καί στέκεται μέ τά χέρια ἀνοιχτά ὅταν αὐτό βρίσκεται στόν ἀέρα γιά νά τό πιάσει καί νά τό σώσει, ὁ Οὐράνιος Πατέρας γιατί νά μή σταθεῖ μέ τά χέρια ἀνοιχτά γιά νά μᾶς κρατήσει στίς δύσκολες ὧρες;;;…..

Μοναχή Σωφρονία
Στῶμεν καλῶς…
Ἡ ψυχική θεραπεία μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα (απόσπασμα)
ΒΙΒΛΙΟ EΔΩ