Προσευχές

Με το Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με αισθάνεται η ψυχή χαρά, ειρήνη, γλυκύτητα εις το στόμα

Άγιον Όρος: Δεν σου είπα παλιοκαλόγερε να μην πεις το μυστικό μας στον Γέροντα;
Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής : Με το Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησόν με αισθάνεται η ψυχή χαρά, ειρήνη, γλυκύτητα εις το στόμα
 

Καντήλια εκκλησίας, στις καλύτερες τιμές

 

Όταν έχετε χρόνο εις το σπίτι σας και την απαιτουμένη ησυχία αρχίσετε να λέγετε με κατάνυξη τα λόγια της ευχής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με.

Καθώς περνάει ο χρόνος η προφορική αυτή ευχή, ελκύει τον νούν προς τα έσω και συγχρόνως δημιουργείται εις την ψυχήν ένα άλλο κλίμα.

Αισθάνεται η ψυχή χαρά, ειρήνη, γλυκύτητα εις το στόμα. Δεν θέλει καθόλου να διακόπτη την ευχήν.

Και όταν εκ των πραγμάτων αναγκάζεται να διακόψη την ευχήν, το αισθάνεται αυτό η ψυχή μέσα της ωσάν μια έλλειψι.

Όταν η νοικοκυρά εργάζεται μέσα εις το σπίτι της και μαγειρεύει η πλένει η οτιδήποτε άλλο κάνει, ας λέγη ταυτοχρόνως και την ευχήν εκφώνως.

Θα φύγουν όλοι οι λογισμοί και το σπίτι της θα γίνη ένας αισθητός παράδεισος.

Όλα τότε θα είναι όμορφα και γαλήνια εις το σπίτι της και τα λόγια της ευχής, ωσάν ένα ιερό άσμα, θα διαποτίζουν την ψυχήν της και όταν θα έλθουν τα παιδιά της από το σχολείον και ο άνδρας της από την εργασίαν, θα τους υποδεχθή με την θερμότητα της ευχόμενης καρδίας της και θα τους αφαίρεση τον κόπον και το άγχος.

Άγιος Γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής 

Handmade Starfish Summer Bracelet Gold Plated | inspired.jewelry