Όλα τα τελευταία άρθρα και Ειδήσεις

 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Εορτολόγιο 15/2: Ποιοι γιορτάζουν τι γιορτάζουμε το Σάββατο

Εορτολόγιο 15/2: Ποιοι γιορτάζουν τι γιορτάζουμε το Σάββατο
Εορτολόγιο 15/2 Ποιοι γιορτάζουν, τι γιορτάζουμε, πως νηστεύουμε, Ευαγγέλιο της ημέρας.

Εορτολόγιο 15/2
Ποιοι γιορτάζουν, τι γιορτάζουμε, πως νηστεύουμε, Ευαγγέλιο της ημέρας.

Εορτολόγιο – Ορθόδοξος Συναξαριστής Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
Ποιος γιορτάζει και τι γιορτάζουμε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2020

Εορτολόγιο

Άγιος Ονήσιμος ο Απόστολος
Όσιος Ευσέβιος
Όσιος Άνθιμος ο Βαγιάνος ο εν Χίω

Άγιος Ιωάννης Κουλακιώτης ο εν Θεσσαλονίκη
Άγιος Μαΐωρ
Σύναξη του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου εν τοις Διακονίσσης

Όσιος Παφνούτιος ο Έγκλειστος
Όσιος Δαλμάτιος ο εκ Σιβηρίας
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βιλένσκ
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Δαλματία
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βενσκ

Πως νηστεύουμε Σάββατο 15/2: Επιτρέπονται όλες οι τροφές

Ευαγγέλιο της ημέρας

Ευαγγέλιο Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 20: 46-47 – 21: 1-4

Λουκ. 20,46 “προσέχετε από τους γραματείς, οι οποίοι θέλουν να περιπατούν με επισήμους στολάς και αγαπούν τους τιμητικούς χαιρετισμούς εις τας αγοράς και τας πρωτοκαθεδρίας εις τας συναγωγάς και τας πρώτας θέσεις εις τα δείπνα.

Λουκ. 20,47 οἳ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται· οὗτοι λήψονται περισσότερον κρῖμα.

Λουκ. 20,47 Αυτοί είναι που κατατρώγουν τας οικίας των χηρών και κατόπιν με υποκριτικήν ευλάβειαν κάνουν εμπρός στους ανθρώπους μακράς προσευχάς. Αυτοί θα λάβουν μεγαλυτέραν καταδίκην, από εκείνην που θα λάβουν οι άλλοι αμαρτωλοί”.

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 21

Λουκ. 21,1 Ἀναβλέψας δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον πλουσίους.

Λουκ. 21,1 Ο Κυριος εσήκωσε τα μάτια του και είδε τους πλουσίους, που έρριπταν τα δώρα των στο θησαυροφυλάκιον του ναού.

Λουκ. 21,2 εἶδε δέ τινα χήραν πενιχρὰν βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,

Λουκ. 21,2 Είδε και κάποιαν πτωχήν χήραν, να ρίπτη εκεί δύο λεπτά.

Λουκ. 21,3 καὶ εἶπεν· ἀληθῶς λέγω ὑμῖν ὅτι ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη πλεῖον πάντων ἔβαλεν·

Λουκ. 21,3 Και είπε· “σας διαβαβαιώνω, ότι η πτωχή αυτή χήρα έρριψε περισσότερα από όλους.

Λουκ. 21,4 ἅπαντες γὰρ οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε.

Λουκ. 21,4 Διότι όλοι αυτί έρριψαν εις τα δώρα του Θεού από το περίσσευμά τους, αυτή δε από το υστέρημά της· όλον της τον βίο που είχε, τον έρριψε”. (Η αξία της ελεημοσύνης δεν κρίνεται από το μικρόν η μεγάλο ποσόν, αλλά από την διάθεσιν του ελεούντος και από τας μικράς η μεγάλας δυνατότητας, που έχει).

Χρόνια πολλά

Evagelidis

Follow us

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά