Ορθοδοξία

Το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού

Πότε η αμαρτία σβήνει από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού
Αμάρτημα εξομολογημένο και μισημένο σβήνεται από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού.

Πότε το αμάρτημα και η αμαρτία θεωρούνται σβησμένα από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού, άραγε φτάνει μόνο η εξομολόγηση;

Αμάρτημα εξομολογημένο και μισημένο σβήνεται από το βιβλίο της δικαιοσύνης του Θεού.

Έτσι, δεν θα καταλογιστεί στην τελική Κρίση.

Αυτό έχοντας στο νου μας, ας φρονηματίζουμε πάντα τη ψυχή μας με την ελπίδα της σωτηρίας, διατηρώντας όμως αμείωτο μέσα μας το αίσθημα της αμαρτωλότητος.

Ο Χριστός, με τη σταυρική του θυσία, έσκισε το χρεόγραφο όλων των ανομιών μας.

Από μας ζητάει ζωντανή πίστη, ειλικρινή Εξομολόγηση, αγώνα εναντίον της αμαρτίας και μίσος για το κακό.

Οσίος Θεοφάνης ο Εγκλείστος, Χειραγωγία στην πνευματική ζωή, Ι. Μ. Παρακλήτου