Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά
Ορθοδοξία

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής: Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά

 
 

Τρία πράγματα είναι εκείνα που μας παρακινούν στα καλά.

Τα φυσικά σπέρματα, οι άγιοι άγγελοι και η αγαθή προαίρεση.

Φυσικά σπέρματα εννοώ το εξής:

Όταν αυτό που θέλομε να μας κάνουν οι άνθρωποι, το κάνομε κι εμείς σ’ αυτούς (Λουκ. 6, 31):

Λουκ. 6,31 καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.
Λουκ. 6,31 Και όπως θέλετε να κάνουν και να συμπεριφέρωνται απέναντι σας οι άνθρωποι, έτσι και σεις να πράττετε και να συμπεριφέρεσθε προς αυτούς.

Ή όταν δούμε κανέναν σε στενοχώρια ή σε ανάγκη και εκ φύσεως τον ελεούμε.

Οι άγιοι άγγελοι μάς παρακινούν όταν, βαδίζοντας για κάποιο καλό πράγμα, βρούμε βοήθεια καλή και προχωρήσομε.

Και η αγαθή προαίρεση, όταν διακρίνομε το καλό από το κακό και προτιμούμε το καλό.

Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής

Handmade Anklet Bracelet Turquoise with Blue Seashell | inspired.jewelry

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση