Ορθοδοξία

Τι είναι αυτό, πάτερ, που κουβαλάς στους ώμους σου;

Γέροντας μοναχός καλόγερος
Κάποιος αδελφός της Σκήτης του μοναστηρίου , κάποτε έσφαλε. Έγινε συγκέντρωση στην οποία κάλεσαν τον γέροντα Μωυσή αλλά αυτός δεν θέλησε να πάει.

Κάποιος αδελφός της Σκήτης του μοναστηρίου , κάποτε έσφαλε. Έγινε συγκέντρωση στην οποία κάλεσαν τον γέροντα Μωυσή αλλά αυτός δεν θέλησε να πάει.

Του παρήγγειλε τότε ο πρεσβύτερος:

“Έλα, γιατί σε περιμένουν όλοι”.

Κι εκείνος σηκώθηκε και πήγε κρατώντας στην πλάτη ένα καλάθι τρύπιο που το γέμισε άμμο.

Οι Πατέρες που βγήκαν να τον προϋπαντήσουν του λένε:

“Τι είναι αυτό, πάτερ, που κουβαλάς στους ώμους σου;”

“Οι αμαρτίες μου! -απαντά ο Γέροντας- που κυλούν και πέφτουν πίσω μου και δεν τις βλέπω.

Και ήλθα εγώ σήμερα να κρίνω τα σφάλματα άλλου!”.

Όταν τ΄ άκουσαν αυτά οι Πατέρες, δεν είπαν τίποτε εναντίον του αδελφού αλλά τον συγχώρεσαν, και γύρισε ο καθένας στη διακονία του και στην ησυχία του.

Αββάς Μωυσής από το γεροντικόν