Ορθοδοξία

Στα ίχνη Του πρέπει να βαδίζουμε

Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης
Στρατιώτες του Χριστού είμαστε όλοι όσοι βαπτισθήκαμε στο όνομά του και από το όνομά του ονομαζόμαστε Χριστιανοί. 

Στρατιώτες του Χριστού είμαστε όλοι όσοι βαπτισθήκαμε στο όνομά του και από το όνομά του ονομαζόμαστε Χριστιανοί.

Ως Χριστιανοί πρέπει να έχουμε σαν πρότυπο στη ζωή μας τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Καθώς, δηλαδή, έζησε ο Χριστός, έτσι πρέπει κ’ εμείς να ζούμε.

Στα ίχνη Του πρέπει να βαδίζουμε.

Άγιος ο Χριστός; Άγιοι κ’ εμείς. Δίκαιος ο Χριστός;

Δίκαια πρέπει να ζούμε κ’ εμείς.

Ελεήμων και φιλάνθρωπος ο Χριστός;

Ελεήμονες και φιλάνθρωποι πρέπει να είμαστε κ’ εμείς.

Αγάπησε ο Χριστός τον άνθρωπο και από το Σταυρό συγχώρησε τους εχθρούς του που τον σταύρωσαν;

Κι εμείς ας συγχωρούμε τους εχθρούς μας.

Κήρυξε την αλήθεια ο Χριστός;

Κ’ εμείς ας είμαστε έτοιμοι παντού και πάντοτε να κηρύττουμε την αλήθεια, έστω κι αν κινδυνεύουμε να σταυρωθούμε”.

Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης