Ορθοδοξία

Πώς νηστεύουμε αύριο – Γ΄ Εύρεση Τιμίας κεφαλής Προδρόμου – Απόδοση Μεσοπεντηκοστής

Πώς νηστεύουμε αύριο - Γ΄ Εύρεση Τιμίας κεφαλής Προδρόμου - Απόδοση Μεσοπεντηκοστής
Πώς νηστεύουμε αύριο Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 - Εορτάζουμε την Γ΄ Εύρεση της Τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη και την Απόδοση της Μεσοπεντηκοστής.

Πώς νηστεύουμε αύριο Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 – Εορτάζουμε την Γ΄ Εύρεση της Τιμίας κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη και την Απόδοση της Μεσοπεντηκοστής.

Η τιμία κεφαλή του Βαπτιστή Ιωάννη, ενώ ήταν κρυμμένη για πολλά χρόνια, φάνηκε μέσα από τη γη και έλαμψε ως χρυσός.

Και ενώ στην αρχή ευρίσκετο τοποθετημένη σε ειδική στάμνα, βρέθηκε μέσα σε αργυρό αγγείο και σε ιερό τόπο.

Η εύρεση εγένετο κατόπιν πληροφορίας, την οποία έδωσε κάποιος ιερέας από τα Κόμανα της Καππαδοκίας, ο οποίος είδε το ακριβές σημείο σε ιερό εφύπνιο.

Από εκεί η ιερά κεφαλή μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη (στη Μονή του Στουδίου), όπου εγένετο μεγαλειώδης υποδοχή, παρουσία του αυτοκράτορα του Πατριάρχου και του πιστού και φιλαγίου λαού της Βασιλεύουσας.

Πώς νηστεύουμε αύριο Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Νηστεία – Επιτρέπεται το λάδι και ο οίνος

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἐγκεκρυμμένον τῇ γῇ, Χριστὸς ἀπεκάλυψε, τὴν Κεφαλήν σου ἡμῖν, Προφῆτα καὶ Πρόδρομε, πάντες οὖν συνελθόντες, ἐν τῇ ταύτῃ εὒρέσει, ᾄσμασι θεηγόροις, τὸν Σωτῆρα ὑμνοῦμεν, τὸν σώζοντα ἡμᾶς ἐκ φθορᾶς ταῖς ἱκεσίαις σου.

Ορθοδοξία online

You cannot copy content of this page