Ορθοδοξία

Πως κρίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι και πως οι σαρκικοί

Πως κρίνουν οι πνευματικοί άνθρωποι και πως οι σαρκικοί
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς } υμείς κατά την σάρκα κρίνετε (Ίωάν. 8:15)

υμείς κατά την σάρκα κρίνετε (Ίωάν. 8:15)

Έτσι μίλησε ο πάνσοφος Κύριος στους μοχθηρούς Ιουδαίους: υμείς κατά την σάρκα κρίνετε.

Είχαν συλλάβει μια γυναίκα για μοιχεία και ήθελαν να τη λιθοβολήσουν, επειδή διέπραξε σαρκικό αμάρτημα. Όμως ο Καρδιογνώστης Κύριος, ο Οποίος καταλάβαινε την ψυχή της γυναίκας κι έβλεπε ότι αυτή μπορούσε να σωθεί και να αλλάξει, την έφερε σε μετάνοια και τη λύτρωσε. Μολονότι η γυναίκα αυτή είχε διαπράξει μοιχεία, όμως η ψυχή της δεν ήταν μοιχός ολοκληρωτικά. Οι Φαρισαίοι, από την άλλη πλευρά, έφεραν συνεχώς στην καρδιά τους το αμάρτημα της μοιχείας, αλλά το απέκρυπταν επιδέξια. Δεν καταδίκαζαν την καρδιακή μοιχεία, αλλά μόνον την πράξη της σαρκικής μοιχείας εκείνων πού έπιαναν επ’ αυτοφώρω.

Οι πνευματικοί άνθρωποι κρίνουν κατά το πνεύμα και οι σαρκικοί άνθρωποι κρίνουν κατά τη σάρκα. Ακόμη και σήμερα οι Εβραίοι, διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και «τιμωρημένοι», είναι ανίκανοι να σκεφτούν πνευματικά και να κρίνουν πνευματικά.

Ακόμα σκέπτονται και κρίνουν μόνον κατά τη σάρκα και μόνον εξωτερικά, σύμφωνα με τις επιταγές τού νόμου πού είναι γραμμένος σε χαρτί τι αποτυπωμένος στη φύση, άλλα ακόμη όχι κατά το πνεύμα. Διότι, αν είχαν μάθει να κρίνουν τούς ανθρώπους και τα έργα κατά το πνεύμα, θά αναγνώρισαν αμέσως τον Κύριο Ιησού ως Μεσσία και Σωτήρα.

Ας είμαστε σε επιφυλακή και νήψη, χριστιανοί μου, γιά να μην κρίνουμε μόνον κατά τη σάρκα: κατά τα φαινόμενα. Ας είμαστε σε επιφυλακή κι ας μη, βιαστούμε να κρίνουμε όποιον, εξαιτίας της ανοησίας του, ολισθαίνει σε παραπτώματα ούτε να επαινούμε εκείνον πού συμπεριφέρεται επιτηδείως και δεν ολισθαίνει μεν ενώπιον των ανθρώπων, αλλά ο οποίος, κατά βάθος, είναι με την καρδιά του ήδη παραδομένος στην άβυσσο της αμαρτίας. Ας φυλαχτούμε απ’ το λάθος να κρίνουμε τούς ανθρώπους και τη φύση από τις εντυπώσεις πού αφήνουν στις αισθήσεις μας ας αγωνιζόμαστε να κρίνουμε τα πάντα πνευματικά, δηλαδή κατά το πνεύμα. Δείτε, είμαστε πραγματικά τα παιδιά του πνεύματος και του φωτός, επειδή, είμαστε βαπτισμένοι.

Κύριε Ιησού, δίδαξε μας και οδήγησε μας να μη σκεπτόμαστε ούτε και να κρίνουμε με σαρκικό φρόνημα, αλλά κατά το πνεύμα.

Ότι Σοι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησις εις τούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς Ο Πρόλογος της Αχρίδος, Εκδόσεις ΆΘως.