Ο Όσιος Παναγής Μπασιάς, (Παπά Παναγής) και το θαύμα με την δαιμονισμένηΟ Όσιος Παναγής Μπασιάς, (Παπά Παναγής) και το θαύμα με την δαιμονισμένη
Ορθοδοξία

Πώς φανερώθηκε το προορατικό χάρισμα του Αγίου Παναγή Μπασιά

 
 

Ο πάππος μου είχεν υιόν εις την Οδησσόν, Γεράσιμον ονόματι. Αυτός είχε πολύν καιρόν να γράψη λόγω φόρτου εργασίας και οι γονείς του ανησύχουν τρομακτικά.

Εις την Εκκλησίαν οπού εκάθητο εις το στασίδι κοντά εις τους ψαλτάδες ήτο περίλυπος σκεπτόμενος το τι συμβαίνει εις τον υιόν του.

Εκείνην την στιγμήν μπαίνει εις την Εκκλησίαν προχωρών προς το Ιερόν του Ναού ο Άγιος Παπά-Μπασιάς κρατών εις το δεξί του χέρι ένα κομμάτι βασιλικόν με τον όποιον κτυπα εις το μέτωπον τον παππού μου τον Διονυσάκην τον Ραζήν λέγοντας: «Γράμμα, γράμμα την 1ην Οκτωβρίου».

Ως το ήκουσεν ο πάππος μου εχάρη διότι πολύ τον εσέβετο και ελάτρευε. Πηγαίνει στο σπίτι και το λέγει στην γυναίκα του η όποια και δεν πολύ επίστευε.

Έρχεται η πρώτη Οκτωβρίου πηγαίνει πολλές φορές ο πάππος στο ταχυδρομείο για γράμμα αλλά γράμμα δεν είχε.

Έφαγαν για βράδυ και η νόνα μου τον εκοροΐδευε που πιστεύει τόσο πολύ στον Παπα-Μπασιά.

Εις τας δέκα μ.μ. το βράδυ κτυπά δυνατά το πορτόνι κάποιος που στάθηκε με άμαξα μπροστά.

Ήταν ο Κ. Σκλάβος όστις ήρχετο από την Οδησσό με γράμμα του θείου του Γεράσιμου και φωνάζει «Διονυσάκη έχεις γράμμα από τον Γεράσιμο, περνώ πρώτα από σε, πάρτο γρήγορα γιατί φεύγω γρήγορα για τα Σπαρτιά να ιδώ την μάνα μου πούχω χρόνια». Νομίζω ότι ο πατέρας του ήτο ιερεύς.

Και ούτω το προορατικόν του Αγίου Παπα-Μπασιά εφανερώθη και έκαμε την νόνα μου να τον πιστεύση πραγματικά.

Από το βιβλίο του Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Γ. Κέλη, ο «Άγιος Παναγής Μπασιάς, (Παπά – Μπασιάς) 1801-1888.

Πηγή: Πεμπτουσία
Επιμέλεια Στέλιος Κούκος

Handmade Anklet Bracelet Blue | Gold Plated | inspired.jewelry