Ορθοδοξία

Πάτερ, θα αφήσω τα χρήματα με διαθήκη σε φιλανθρωπικά ιδρύματα!

Αρχ. Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος: Μεγάλη Δευτέρα
Κάποτε πήγε να συμβουλευθή τον Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ένας ευκατάστατος ηλικιωμένος κύριος πως να διαθέση την περιουσία του συντάσσοντας τη διαθήκη του.

Κάποτε πήγε να συμβουλευθή τον Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο ένας ευκατάστατος ηλικιωμένος κύριος πως να διαθέση την περιουσία του συντάσσοντας τη διαθήκη του.

Ηταν ατεκνος.῾Ο Γέροντας τον συμβούλευσε ν᾿ αρχίση να διαθέτη την περιουσία του -η οποία ήταν αρκετή-, όσο ακόμη θα βρισκόταν στη ζωή. ᾿Εκείνος αντιδρούσε με τη δικαιολογία, ότι τα χρειάζεται για τα γεράματά του ιδίου και της συζύγου του.

-῞Αμα αρρωστήσει η γυναίκα μου, πάτερ, του έλεγε, τι θα γίνει;

-῾Ο Θεός θα δεί την αγαπώσα καρδία σου και δεν θα δώσει ασθένεια, απάντησε ο Γέροντας.

Αυτός παρά ταύτα δεν υπάκουσε. Μετά τον θάνατο της συζύγου του ο Γέροντας τον προέτρεπε εκ νέου να δώση ελεημοσύνη.

-Πάτερ, έλεγε εκείνος, θα τα αφήσω με διαθήκη σε φιλανθρωπικά ιδρύματα!

-Τότε δεν «θά τ᾿ αφήσης»· θα σε αφήσουν εκείνα! του είπε ο Γέροντας χαριτολογώντας.

-Μά πως, πάτερ μου; ᾿Αφού θα τα γράψω εγώ στη διαθήκη μου!

-῎Οχι, αγαπητέ μου. ῎Αν τα δώσεις τώρα, τότε πράγματι τα αφήνεις. ῎Αν όμως τα διαθέσεις μετά θάνατον, τότε σε αφήνουν. Και για να καταλαβης τι εννοώ, σου λέω το εξής. Σου επιτρέπω να τα πάρεις μαζί σου. Μπορείς;

-Βεβαίως όχι!

-Βλέπεις λοιπόν; ῎Αρα αυτά σε αφήνουν! Δεν τα αφήνεις εσύ!

Και ο συνομιλητής του πείσθηκε.

Από τη τή διδασκαλία του πατρός ᾿Επιφανίου Θεοδωροπούλου