Ορθοδοξία

Πάρε θάρρος και βάλε αρχή

Πάρε θάρρος και βάλε αρχή

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ: Πάρε θάρρος καί βάλε ἀρχή…!

Μή λυπᾶσαι νά ὑποτάσσεις τή σάρκα σου γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ, γιατί Ἐκεῖνος τήν ἔπλασε!

Μήν τρομάζεις μπροστά στούς πόνους, γιατί Ἐκεῖνος ἔχει τή δύναμη κάθε πληγή νά θεραπεύσει!

Μή λυπᾶσαι νά Τοῦ προσφέρεις ὁλόκληρη τήν ὑπαρξή σου, γιατί Ἐκεῖνος θά τήν ἀνακαινίσει, θά τή δοξάσει στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν!

Ὅπως ὁ Χριστός ὑπέφερε γιά χάρη σου, ὑπόφερε κι ἐσύ γιά χάρη τοῦ Χριστοῦ!

Ρίξε ἕνα βλέμμα γύρω σου καί δές πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόσες θλίψεις ὑπάρχουν στούς ἀνθρώπους!

Ὅσο κι ἄν πονᾶς, ὑπάρχουν ἄλλοι πού πονοῦν περισσότερο. Ὅσο κι ἄν δυστυχεῖς, ὑπάρχουν ἄλλοι πού δυστυχοῦν περισσότερο.

Δόξασε κι εὐχαρίστησε τόν Θεό πού δέν σοῦ στέλνει πιό μεγάλες συμφορές!

Πάρε θάρρος, βάλε ἀρχή καί εὐαρέστησε Τον μέ τόν πνευματικό ἀγώνα σου!

Μέ λίγο προσωρινό κόπο θ’ ἀπολαύσεις αἰώνια καί ἀτελεύτητα ἀγαθά!

Άγιος Δημήτριος του Ροστώφ