Ορθοδοξία

Παναγία η απροσδόκητος χαρά

Παναγία η απροσδόκητος χαρά
Η ιστορία με την ιερά εικόνα που ζωντάνεψε

Παναγία, η Απροσδόκητος Χαρά.
Διαβάστε την ιστορία με την ιερά εικόνα που ζωντάνεψε.

Ένας άνθρωπος αμαρτωλός είχε μεγάλη ευλάβεια στην Παναγία και είχε ως ευλαβή συνήθεια, αν και συνέχιζε να αμαρτάνη, οπωσδήποτε να προσεύχεται καθημερινώς έμπροσθεν της Ιεράς Εικόνος Αυτής με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ: “Χαίρε Κεχαριτωμένη!…”.

Μία φορά, ενώ ετοιμαζόταν να εξέλθη από το σπίτι του για τις συνηθισμένες αμαρτωλές πράξεις του, εγονάτισε όπως πάντοτε έμπροσθεν της Ιεράς Εικόνος και προσηύχετο. Ξαφνικά, βλέπει με τρόμο ότι η Εικόνα ζωντάνευσε: στο θείο Βρέφος άνοιξαν πληγές στα χέρια, τα πόδια και την πλευρά Του, από τις οποίες έρρεε αίμα. Ο αμαρτωλός έπεσε στο έδαφος και ανέκραξε:

“Παναγία μου, ποιος το έκανε αυτό!;…”.

“Εσύ και οι άλλοι αμαρτωλοί σταυρώνετε πάλι τον Υιό μου, όπως οι Ιουδαίοι”, απάντησε η Θεομήτωρ.
“Εσείς Με αποκαλείτε Ελεούσα. Διατί, λοιπόν, Με στενοχωρείτε με τις άνομες πράξεις σας;”.

“Ω Δέσποινα”, απάντησε συγκλονισμένος και μετανοημένος ο αμαρτωλός, “οι αμαρτίες μου να μη νικήσουν την ανέκφραστη αγαθότητά Σου. Συ είσαι η μόνη Ελπίδα όλων των αμαρτωλών. Ικέτευε τον Υιόν Σου και Θεόν ημών!”.

Τότε, η Παναγία παρεκάλεσε δύο φορές τον Υιό Της, αλλά Αυτός έμεινε αμετάπειστος. Τελικά, μπροστά στην επίμονη δέησι της Θεομήτορος, απάντησε:


“Εισακούω την παράκλησί Σου. Ας γίνη το θέλημά Σου. Για χάρι Σου, συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου αυτού. Ως σημείον της συγχωρήσεως να ασπασθή τις πληγές Μου”.

Τότε, εσηκώθη ο αμαρτωλός, στον οποίο με τέτοιο θαυμαστό τρόπο έλαμψε η ανεξάντλητος ευσπλαγχνία της Θεομήτορος, ασπάσθηκε τις πληγές του Σωτήρος μας καί ένοιωσε την απροσδόκητη χαρά της συγγνώμης. Από το εξαίσιο θαύμα αυτό η Εικόνα ωνομάσθηκε “Παναγία η Απροσδόκητος Χαρά”, ο δε πρώην αμαρτωλός έζησε πλέον μία καθαρή και θεάρεστη ζωή.

Οι ευσεβείς Ρώσοι συνηθίζουν να διαβάζουν τους Χαιρετισμούς ενώπιον της Εικόνος αυτής, όταν θέλουν την βοήθεια Της για την λύση δύσκολων προβλημάτων τους. Υπάρχει η ευλαβής δοξασία, ότι όποιος διαβάζει το Απολυτίκιο της Παναγίας αυτής καθημερινώς επί ένα έτος, αξιώνεται να έχει μία απροσδόκητον χαράν εις την ζωήν του.

Από: Άγιος Δημήτριος, Μητροπολίτης της Ροστοβίας (ΙΖ΄ αι.) – “Πόκος ο ένδροσος”