Ορθοδοξία

Oι άγιοι πατέρες προφήτευσαν για την εσχάτη γενεά

«Γιατί μου αφήρεσες την μερίδα μου;» - Το όνειρο του Αγιοταφίτη μοναχού για τους κεκοιμημένους γονείς του
Oι άγιοι πατέρες προφήτευσαν για την εσχάτη γενεά

Oι άγιοι πατέρες της Σκήτης προφήτευσαν για την εσχάτη γενεά.


«Τι εργασθήκαμε εμείς;», λέγει.

Και αποκρίθηκε ένας από αυτούς μέγας, ο Αββάς Ισχυρίων, και είπε:

«Εμείς τις εντολές του Θεού κάμαμε».

Και του αποκρίθηκαν και του είπαν:

«Και οι ύστερα από μας, άρα τι κάνουν;».

Και είπε: «Μέλλουν να έλθουν στα μισά του δικού μας έργου».


-Και είπαν: «Οι δε μετ΄αυτούς, τι;».

Είπε: «Οι της γενεάς εκείνης δεν έχουν καθόλου έργο. Μέλλει δε να έλθη σ΄αυτούς ο πειρασμός. Και όσοι αποδειχθούν εκείνο τον καιρό δόκιμοι, θα αποβούν μεγαλύτεροι και από εμάς και από τους πατέρες μας».


Από το Γεροντικό, Αββά Ισχυρίωνος

Ο Κύριος λέγει στον επίσκοπον της Εκκλησίας της Φιλαδελφείας:

«ότι ετήρησας τον λόγον της υπομονής μου, καγώ σε τηρήσω εκ της ώρας του πειρασμού της μελλούσης έρχεσθαι επί της οικουμένης όλης, πειράσαι τους κατοικούντας επί της γης. έρχομαι ταχύ•» (Αποκαλ. 3:10).

Επειδή, λέει, εφύλαξες τον λόγο της υπομονής μου, ετήρησες τις εντολές μου με πολλή υπομονή, και εγώ θα σε φυλάξω την ώρα του πειρασμού που πρόκειται να έλθει επάνω σ’ όλη τη γη, εφ’ όλης της οικουμένης. Ο οποίος πειρασμός θα θέσει υπό δοκιμασίαν αυτούς που κατοικούν επάνω στη γη -‘πειράσαι’, θα θέσει υπό δοκιμασίαν τους κατοικούντας επί της γης. Έρχομαι γρήγορα, έρχομαι ταχύ.

Καλό Στάδιο
orthodoxia.online

You cannot copy content of this page