Δείτε τις προσφορές μας
Ορθοδοξία

Το Ευαγγέλιο ήταν για «τω καιρώ εκείνω»…Τώρα πάλιωσε…

Κυριακή μετά την Ύψωσιν του Τιμίου Σταυρού - Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης
Ορθοδοξία | Το Ευαγγέλιο ήταν για «τω καιρώ εκείνω»...Τώρα πάλιωσε...
Προσφορές σε Εκκλησιαστικά & είδη για το σπίτι

Υπάρχουν μερικοί, που άμα τους πεις, διάβασε Ευαγγέλιο, κάνουν ένα μορφασμό ειρωνείας και λένε·

– Ούφ, καημένε! Το Ευαγγέλιο ήταν για «τω καιρώ εκείνω».
Τώρα πάλιωσε.
Νέες ιδέες, νέα συστήματα επικρατούν στον κόσμο…

Τι έχουμε ν᾿ απαντήσουμε σ᾿ αυτούς;
Δυστυχισμένοι άνθρωποι!

Το Ευαγγέλιο δεν παλιώνει. Μένει αιώνιο. Όπως ο ήλιος δεν παλιώνει, έτσι και το Ευαγγέλιο. Είνε ήλιος πνευματικός που φωτίζει τον κόσμο. Απόδειξη ότι το Ευαγγέλιο δεν παλιώνει είναι τα λόγια του που μας λένε:

«Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως» (Λουκ. 6, 31).

Δώδεκα λέξεις.
Αλλά μέσα σ᾿ αυτές τις δώδεκα λέξεις περικλείονται τα πάντα.

Ο Κύριος μάς δείχνει τον τρόπο να ζήσουμε αρμονικά στην κοινωνία.
Μας δίνει ένα χρυσό κανόνα, ένα χρυσό κλειδί, με το οποίο λύνονται και τα δυσκολότερα προβλήματα.

Mητροπολίτης Φλωρίνης π. Aυγουστίνος Kαντιώτης

Evagelidis

Καραμανλής – Εκκλησιαστικά