Ορθοδοξία

Ο Θεός δεν μετράει αλλά ζυγίζει τις αμαρτίες των ανθρώπων

Όταν φύγει η Χάρις Του Θεού
Ο Θεός βλέπει το γιατί αμαρτάνεις! Ποιός σου έμαθε αυτήν την αμαρτία, εσύ την επεδίωξες;

Ο Θεός βλέπει το γιατί αμαρτάνεις! Ποιός σου έμαθε αυτήν την αμαρτία, εσύ την επεδίωξες;

Φταίει η μητέρα σου, φταίει ο πατέρας σου, φταίει ο δάσκαλος;

Ποιός φταίει και κάτω από ποιες περιστάσεις έγινε η αμαρτία;

Τα εξετάζει όλα ο Θεός!

Κοιτάζει ο Θεός, αν ο άνθρωπος ενεργεί πονηρά, ή αν ενεργεί από αφέλεια, ή αν ενεργεί από άγνοια.

Ζυγίζει τα πράγματα, γι’ αυτό και επιβάλλει για την ίδια αμαρτία, διαφορετική τιμωρία στον καθένα.

Ο Θεός δηλαδή δεν μετράει τις αμαρτίες των ανθρώπων, αλλά τις ζυγίζει.

Δημήτριος Παναγόπουλος Ιεροκήρυκας