Ορθοδοξία

Ο εκκλησιασμός την Κυριακή και οι ευεργεσίες Του Θεού

Ο εκκλησιασμός την Κυριακή και οι ευεργεσίες Του Θεού
Η μοναχή Σωφρονία για τον Κυριακάτικο Εκκλησιασμό και τα δώρα που παίρνουμε από αυτόν

Οἱ πιστοί ἐκκλησιάζονται τήν Κυριακή καί αὐτό ὄχι πάντοτε ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ὄρθρου μέ τήν εὔσχημη δικαιολογία «μιά Κυριακή μᾶς μένει νά μήν κοιμηθοῦμε λίγο παραπάνω;»

μέ ἀποτέλεσμα νά ἔρχονται ἀργά στήν ἐκκλησία, καμιά φορά στή μέση τῆς Θείας Λειτουργίας ἤ καί στό τέλος τακτικά μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἀκολουθία τοῦ ὄρθρου πού βρίσκεται στό Ὡρολόγιον καί στά Μηναῖα νά τούς εἶναι τελείως ἄγνωστη.

….Ἄς δώσουμε κι ἐμεῖς κάτι μικρό, λίγο ὕπνο, λίγη ὀρθοστασία γιά νά ἀπολαύσουμε τίς μεγάλες εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.

Ὄχι ὅτι ὁ Θεός ἔχει ἀνάγκη ἀπό τίς θυσίες μας.

Ὄχι.

Ἁπλά αὐτές οἱ θυσίες μᾶς κάνουν δοχεῖα χωρητικά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Μοναχή Σωφρονία
Στῶμεν καλῶς…
Ἡ ψυχική θεραπεία μέσα ἀπό τά λειτουργικά κείμενα (απόσπασμα)
ΒΙΒΛΙΟ ΕΔΩ