Ο διάβολος σε πολεμάει με κάθε αμαρτία
Ορθοδοξία

Ο διάβολος σε πολεμάει με κάθε αμαρτία

Μέ τήν ἁμαρτία μᾶς πολεμάει ὁ διάβολος, καί μένα καί σένα, ἀδελφέ μου καί ἀδελφή μου. Σέ πολεμάει μέ κάθε ἁμαρτία.

Μήν ἀπατᾶσαι, μή νομίζῃς πώς κάποια μικρή καί ἀσθενής δύναμις σοῦ ἐπιτίθεται.

Ὄχι!

Αὐτός σοῦ ἐπιτίθεται!

Ἀκόμη κι’ ἄν εἶναι ἕνας ρυπαρός λογισμός, μόνο λογισμός, γνώριζε ὅτι αὐτός ὁρμᾶ κατεπάνω σου.

Λογισμός ὑπερηφανείας, κακῆς ἐπιθυμίας, φιλαργυρίας,… ἕνα ἀναρίθμητο πλῆθος λογισμῶν ἔρχεται κατεπάνω σου ἀπό ὅλες τίς πλευρές.

Καί σύ, τί εἶσαι ἐσύ;

Διαβάστε εδώ όλο το κείμενο

 

Κάνε το σχόλιο σου

Click here to post a comment

Απάντηση