Ορθοδοξία

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: Αυτή είναι η μητέρα της αγάπης

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος
Η πραότης είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου, που παραμένει η ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις.

Η πραότης είναι μια αμετακίνητη κατάσταση του νου, που παραμένει η ίδια και στις τιμές και στις περιφρονήσεις.

Πραότης σημαίνει, το να προσεύχεσαι ειλικρινά για τον πλησίον σου χωρίς να ενοχλείσαι καθόλου από τις ταραχές που σου προξενεί.

Η πραότης είναι βράχος πάνω σε αφρισμένα κύματα, που εντελώς ακλόνητος διαλύει όλα τα κύματα, τα οποία τον κτυπούν.

Η πραότης είναι το στήριγμα της υπομονής, η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η προϋπόθεση της διακρίσεως, η πρόξενος της αφέσεις των αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής, η περιοχή του Αγίου Πνεύματος, γιατί ο Κύριος λέγει «επί τίνα επιβλέψω, αλλά η επί τον πράων και ησύχιον;» (πρβλ.ΗΣ.ξς 2).

Άγιος Ιωάννης ο Σιναΐτης, της Κλίμακος