Ορθοδοξία

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ: Έτσι να προσεύχεσαι

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ: Θαύματα και σημεία
Έτσι να προσεύχεσαι στον Θεό, με πνεύμα γεμάτο συντριβή, πιστεύοντας πως δεν έχεις καμιά καλοσύνη και καμιάν αρετή, καταδικάζοντας τον εαυτό σου ως ένοχο αναρίθμητων αμαρτημάτων, γνωστών ή και αγνώστων σ' εσένα γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές αμαρτάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε, είτε από άγνοια είτε λόγω της περιορισμένης αντιλήψεώς μας είτε εξαιτίας της φθοράς της φύσεώς μας από την αμαρτία.

Να κατεβάζεις τα μάτια του σώματος στη γη και τα μάτια του νού στην καρδιά.

Έτσι να προσεύχεσαι στον Θεό, με πνεύμα γεμάτο συντριβή, πιστεύοντας πως δεν έχεις καμιά καλοσύνη και καμιάν αρετή, καταδικάζοντας τον εαυτό σου ως ένοχο αναρίθμητων αμαρτημάτων, γνωστών ή και αγνώστων σ’ εσένα γιατί είναι αλήθεια ότι πολλές φορές αμαρτάνουμε χωρίς να το συνειδητοποιούμε, είτε από άγνοια είτε λόγω της περιορισμένης αντιλήψεώς μας είτε εξαιτίας της φθοράς της φύσεώς μας από την αμαρτία.

Η θεία Γραφή λέει:

«Καρδιά γεμάτη συντριβή και ταπείνωση ο Θεός δεν θα την περιφρονήσει» Ψαλμ. 50:19

Αν προσεύχεσαι, λοιπόν, με συναίσθηση της αμαρτωλότητάς σου και της πνευματικής φτώχειας σου, ο Κύριος «θ’ ακούσει τη φωνή σου από τον άγιο ναό Του (στους ουρανούς), και η (προσευχητική) κραυγή σου θα φτάσει μπροστά Του και θ᾽ αγγίξει τ’ αυτιά Του» Ψαλμ. 17:7

Και τότε Εκείνος θα ξεχύσει πάνω σου πλούσιο το έλεός Του.

Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ