Ορθοδοξία

Νομίζουμε ότι επειδή τηρήσαμε δύο-τρεις από τις εντολές του Θεού μας οφείλει και τον παράδεισο

Τι θα γινόταν αν όλοι οι άνθρωποι εφαρμόζαμε τον «χρυσούν κανόνα»
Νομίζουμε ότι επειδή τηρήσαμε δύο-τρεις από τις εντολές του Θεού, επειδή κρατήσαμε την νηστεία η κάναμε και καμιά ελεημοσύνη, μας οφείλει και τον παράδεισο

Δεν είναι δύσκολο να παρασυρθούμε, και μάλιστα έχει πολλές μορφές η πλάνη. Πολλές φορές διαμορφώνουμε μία δική μας αντίληψη για την σημασία των λόγων του Ευαγγελίου, η οποία μάλιστα δεν απέχει και πολύ από το να μας οδηγήσει σε αίρεση.

Άλλοτε παρασυρόμαστε από τις επιθυμίες και από τις ηδονές του βίου, τρεφόμενοι με ξυλοκέρατα, ωσάν τον άσωτο υιό.

Άλλοτε πάλι γινόμαστε κριτές της οικουμένης, και στέλνουμε τους αδελφούς μας στον παράδεισο η στην κόλαση, λες και είμαστε καρδιογνώστες, λησμονώντας την εντολή του Κυρίου μας «μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε» (Ματθ. 7.1)

Άλλοτε πάλι, ο πειρασμός έρχεται να ενσπείρει μύριους λογισμούς στην καρδιά μας, κυρίως εκ των δεξιών, στους οποίους υποκύπτουμε· και στην συνέχεια μας ελέγχει, όχι για να μετανοήσουμε αλλά για να μας οδηγήσει στην απόγνωση, στην ακηδία, στην απελπισία, στον πνευματικό θάνατο, όπως έπραξε με τον Ιούδα.

Άλλοτε πάλι, νομίζουμε ότι επειδή τηρήσαμε δύο-τρεις από τις εντολές του Θεού, επειδή κρατήσαμε την νηστεία η κάναμε και καμιά ελεημοσύνη, μας οφείλει και τον παράδεισο· και λησμονούμε ότι τα έργα μας δεν πρέπει να διακατέχονται ούτε από τον φόβο της κολάσεως, ούτε από την προσδοκία της μελλοντικής ανταποδώσεως, αλλά από την αγάπη προς τον Θεό, η οποία καθρεφτίζεται και καλλιεργείται μέσα από την αγάπη προς τον πλησίον· γιατί «η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής» (Α’ Κορ. 13.5).

Ας μη αθετήσουμε, λοιπόν, την σωτηρία μας, ας μη αποκάμουμε από τις τρικυμίες του βίου, ας κάνουμε πράξη στην ζωή μας τις εντολές του Χριστού, ο οποίος είπε ότι «εάν τις αγαπά με, τον λόγον μου τηρήσει, και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώ ποιήσομεν» (Ιω. 14.23). Η αρχή δηλαδή της αγάπης προς τον Θεό είναι η τήρηση των εντολών του, και το τέλος αυτής είναι η κοινωνία με τον Θεό, τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΧΙΟΥ